07 okt 2014 19:00

23 jan 2015 15:51

Partiernas stöd ändras

Det ska inte vara möjligt att få partistöd för ”tomma stolar” framöver. Förändringar är på gång.

Sedan 1 februari 2014 har reglerna i kommunallagen ändrats angående partistödet i kommunerna. Reglerna ska tillämpas från och med den nya mandatperioden och kommunfullmäktige ska fastställa de nya reglerna under nästa möte.

– De utformas helt enligt SKL:s riktlinjer, säger kommunalrådet Kjell Sjölund (C).

Det totala partistödet är 18 procent av prisbasbeloppet gånger antalet mandat som i Karlsborg är 31. Summan blir 247 752 kronor som fördelas i ett grundstöd till partierna och ett mandatstöd. De åtta partierna får 3 108 kronor vardera samt 7 190 kronor per mandat.

Inga tomma stolar

Nytt är att det inte utgår någon ersättning till ”tomma stolar” vilket tidigare var möjligt.

– Det handlar inte om att det är en tom stol då och då utan om namnen tar slut på länsstyrelsens lista som ger en tom stol som inte används.

En annan förändring är att partierna årligen måste redovisa att partistödet använts till att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.

– Grunden är utveckla demokratin.

Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om att betala ut partistödet och skulle kriterierna inte uppfyllas kan de besluta att begränsa eller inte betala ut stödet.

Sedan 1 februari 2014 har reglerna i kommunallagen ändrats angående partistödet i kommunerna. Reglerna ska tillämpas från och med den nya mandatperioden och kommunfullmäktige ska fastställa de nya reglerna under nästa möte.

– De utformas helt enligt SKL:s riktlinjer, säger kommunalrådet Kjell Sjölund (C).

Det totala partistödet är 18 procent av prisbasbeloppet gånger antalet mandat som i Karlsborg är 31. Summan blir 247 752 kronor som fördelas i ett grundstöd till partierna och ett mandatstöd. De åtta partierna får 3 108 kronor vardera samt 7 190 kronor per mandat.

Inga tomma stolar

Nytt är att det inte utgår någon ersättning till ”tomma stolar” vilket tidigare var möjligt.

– Det handlar inte om att det är en tom stol då och då utan om namnen tar slut på länsstyrelsens lista som ger en tom stol som inte används.

En annan förändring är att partierna årligen måste redovisa att partistödet använts till att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.

– Grunden är utveckla demokratin.

Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om att betala ut partistödet och skulle kriterierna inte uppfyllas kan de besluta att begränsa eller inte betala ut stödet.

  • Anneli Malm