09 okt 2014 12:15

07 jan 2015 10:20

"Vi ser inte att vi konkurrerar "

En annons från Arbetsmarknadsenheten som utlovar snickeriarbeten har irriterat kommuninvånare. Det då AME anses konkurrera med företagen på orten.
– Vi ser inte att vi konkurrerar med företagen och det handlar bara om specialarbeten som inga andra företag i kommunen gör, säger Arbetsmarknadsenhetens chef Iren Pettersson.

I annonsen står det att de renoverar trädgårdsmöbler men även åtar sig tillverkning av träprodukter och snickerier enligt överenskommelse något som kommuninvånare tycker är osund konkurrens mot befintliga företag i kommunen.

– Vi hade den annonsen redan i våras och ingen av företagarna i kommunen har hört av sig till oss. Vi har varit i kontakt med ett företag som skulle kunna renovera trädgårdsmöbler och de säger att de inte hinner med sådant arbete och jag informerar företagen i kommunen om de arbeten som vi gör.

Arbetsmarknadsenhetens uppgift är att hjälpa folk ut i arbetslivet och arbetsträning är en del.

– Att göra i ordning trädgårdsmöbler i snickeriet är bra innearbete under vintern. De lär sig renovera och där ingår målning och att byta ut det som är trasigt.

I annonsen står även tillverkning av träprodukter och snickerier, något man kan fundera över. Vad innebär det?

– Det handlar om specialarbeten om det är något speciellt som man vill ha tillverkat. Men jag hör alltid efter om det finns något företag i kommunen som har den produktionen. Är så fallet så åtar vi oss inte jobbet. Men vi kanske kunde vi ha formulerat om annonsen så det framkommer mer tydligt. Vi jobbar med en speciell målgrupp som ska ha ett meningsfullt arbete och vi anser inte att vi konkurrerar med företagen. Vi hade tidigare arbetslag som klippte gräs och skottade snö men det lämnade vi till ett företag som har de tjänsterna, säger Iren Pettersson.

I annonsen står det att de renoverar trädgårdsmöbler men även åtar sig tillverkning av träprodukter och snickerier enligt överenskommelse något som kommuninvånare tycker är osund konkurrens mot befintliga företag i kommunen.

– Vi hade den annonsen redan i våras och ingen av företagarna i kommunen har hört av sig till oss. Vi har varit i kontakt med ett företag som skulle kunna renovera trädgårdsmöbler och de säger att de inte hinner med sådant arbete och jag informerar företagen i kommunen om de arbeten som vi gör.

Arbetsmarknadsenhetens uppgift är att hjälpa folk ut i arbetslivet och arbetsträning är en del.

– Att göra i ordning trädgårdsmöbler i snickeriet är bra innearbete under vintern. De lär sig renovera och där ingår målning och att byta ut det som är trasigt.

I annonsen står även tillverkning av träprodukter och snickerier, något man kan fundera över. Vad innebär det?

– Det handlar om specialarbeten om det är något speciellt som man vill ha tillverkat. Men jag hör alltid efter om det finns något företag i kommunen som har den produktionen. Är så fallet så åtar vi oss inte jobbet. Men vi kanske kunde vi ha formulerat om annonsen så det framkommer mer tydligt. Vi jobbar med en speciell målgrupp som ska ha ett meningsfullt arbete och vi anser inte att vi konkurrerar med företagen. Vi hade tidigare arbetslag som klippte gräs och skottade snö men det lämnade vi till ett företag som har de tjänsterna, säger Iren Pettersson.

  • Anneli Malm