10 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:51

Välbefinnande för kropp och själ

En av programpunkterna under den pågående Må braveckan i kommunen handlade om hypnos. Marina Spetz föreläsning på biblioteket lockade närmare 40-talet åhörare.

Marina Spetz är nybliven hypnoterapeut, vilket hon utbildat sig till vid Svenska skolan för etisk och analytisk hypnos i Stockholm.

– Hypnos är något helt naturligt, ett tillstånd vi är i flera gånger om dagen utan att direkt veta om det. Det jag medverkar till som terapeut är att förlänga och fördjupa detta tillstånd.

Förändrat medvetandetillstånd

Marina hjälper andra människor att hitta sitt inre och de egna styrkorna. Hypnos kan vara till stor hjälp för den som lider av fobier, prestationsångest, sömnproblem, dödsångest och så vidare, men även vid rent fysiska smärtor.

I det hypnotiska tillståndet är uppmärksamheten koncentrerad. Man är medveten, kan prata och höra. Många känner säkert igen sig när man till exempel är fast i en bra bok eller ser en film, man är så inne i situationen och det som händer utanför finns, men är inte i centrum. Samma händer när man kör bil, den vanliga sträckan Karlsborg-Skövde går med automatik och tankarna bara flyger i väg. Vi befinner oss i ett avslappningstillstånd. När passerade jag Tibro?

Knutarna lossar

– När man fått insikt om varför man har ett visst problem eller varför man beter sig som man gör, är det lättare att förändra det till något positivt och de negativa symtomen försvinner, gradvis eller på en gång.

Marina Spetz blev klar med sin utbildning till hypnoterapeut i våras och är nu i full gång med att starta eget företag. Än så länge har hon inte lyckats få tag på någon lämplig lokal för verksamheten, men det ser hon inte som något större problem. Med ett positivt synsätt – vilket hon definitivt har – ordnar sig det mesta.

Marina Spetz är nybliven hypnoterapeut, vilket hon utbildat sig till vid Svenska skolan för etisk och analytisk hypnos i Stockholm.

– Hypnos är något helt naturligt, ett tillstånd vi är i flera gånger om dagen utan att direkt veta om det. Det jag medverkar till som terapeut är att förlänga och fördjupa detta tillstånd.

Förändrat medvetandetillstånd

Marina hjälper andra människor att hitta sitt inre och de egna styrkorna. Hypnos kan vara till stor hjälp för den som lider av fobier, prestationsångest, sömnproblem, dödsångest och så vidare, men även vid rent fysiska smärtor.

I det hypnotiska tillståndet är uppmärksamheten koncentrerad. Man är medveten, kan prata och höra. Många känner säkert igen sig när man till exempel är fast i en bra bok eller ser en film, man är så inne i situationen och det som händer utanför finns, men är inte i centrum. Samma händer när man kör bil, den vanliga sträckan Karlsborg-Skövde går med automatik och tankarna bara flyger i väg. Vi befinner oss i ett avslappningstillstånd. När passerade jag Tibro?

Knutarna lossar

– När man fått insikt om varför man har ett visst problem eller varför man beter sig som man gör, är det lättare att förändra det till något positivt och de negativa symtomen försvinner, gradvis eller på en gång.

Marina Spetz blev klar med sin utbildning till hypnoterapeut i våras och är nu i full gång med att starta eget företag. Än så länge har hon inte lyckats få tag på någon lämplig lokal för verksamheten, men det ser hon inte som något större problem. Med ett positivt synsätt – vilket hon definitivt har – ordnar sig det mesta.

  • Inger Andersson-Hultin