13 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:20

Vill se samma strandskydd runt samma sjöar

BYGGNADSNÄMNDEN:

Karlsborgs kommun vill se ett utvidgat strandskydd på 200 meter för Vättern, Unden och Lilla Trehörningen. De anser att strandskyddet ska vara enhetligt runt sjöarna, oavsett om de ligger i flera kommuner.

Länsstyrelsen i Örebro ser över det utökade strandskyddet runt sjöarna i sitt område. Vättern har inte något utvidgat strandskydd i Örebro medan 300 meter gäller i Västra Götaland.

Förslaget från länsstyrelsen i Örebro är att det utvidgade strandskyddet för Vättern ska vara 300 meter både på land och i vatten, Unden, 200 meter både på land och i vatten och de anser att det ska vara 200 meter på land kring Lilla Trehörningen och att det generella strandskyddet på 100 meter ska gälla i vattnet.

Karlsborgs kommun anser att det utvidgade strandskyddet ska vara 200 meter både på land och i vattnet för samtliga sjöar med utvidgat strandskydd. Något de även har förordat i sitt remissvar till länsstyrelsen i Västra Götaland.

De skriver: Om strandskyddslagstiftningen ska fungera på ett likartat och trovärdigt sätt måste förutsättningar ges för enhetliga bedömningar runt de läns- och kommungemensamma sjöarna.

Länsstyrelsen i Örebro ser över det utökade strandskyddet runt sjöarna i sitt område. Vättern har inte något utvidgat strandskydd i Örebro medan 300 meter gäller i Västra Götaland.

Förslaget från länsstyrelsen i Örebro är att det utvidgade strandskyddet för Vättern ska vara 300 meter både på land och i vatten, Unden, 200 meter både på land och i vatten och de anser att det ska vara 200 meter på land kring Lilla Trehörningen och att det generella strandskyddet på 100 meter ska gälla i vattnet.

Karlsborgs kommun anser att det utvidgade strandskyddet ska vara 200 meter både på land och i vattnet för samtliga sjöar med utvidgat strandskydd. Något de även har förordat i sitt remissvar till länsstyrelsen i Västra Götaland.

De skriver: Om strandskyddslagstiftningen ska fungera på ett likartat och trovärdigt sätt måste förutsättningar ges för enhetliga bedömningar runt de läns- och kommungemensamma sjöarna.

  • Anneli Malm