13 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:20

Hundrastgård i Undenäs

SKRIVELSE

Undenäsbygdens byalag vill ha en inhägnad hundrastgård vid Stråhlevägen- Klockarstigen i Undenäs. I en skrivelse till kommunen framför de önskemål om bidrag till material som nät, grind och stolpar. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att kommunal mark får upplåtas för en hundrastgård i Undenäs men de beslutade också att inte bidra till anläggningen eller driften av en rastgård.

Undenäsbygdens byalag vill ha en inhägnad hundrastgård vid Stråhlevägen- Klockarstigen i Undenäs. I en skrivelse till kommunen framför de önskemål om bidrag till material som nät, grind och stolpar. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att kommunal mark får upplåtas för en hundrastgård i Undenäs men de beslutade också att inte bidra till anläggningen eller driften av en rastgård.