14 okt 2014 16:18

23 jan 2015 15:52

Behovet av barnomsorg ökar i Karlsborg

Barnen i förskoleåldern blir fler och behovet av platser inom barnomsorgen ökar. Därför behåller man förskoleverksamhet i Vätterskolan ännu en tid.

2013 föddes 69 barn i Karlsborg och prognosen för 2014 är runt 75 barn. Det tillsammans med inflyttade och nyanlända gör att förskoleplatserna behöver bli fler.

Den nya förskolan i Norra skogen med fyra avdelningar ska vara inflyttningsklar till 1 december. Barnen som i dag går på Vätterskolan ska flytta till de nya lokalerna som planerat. Men för att täcka behovet framöver bedömer förvaltningen att det behövs ytterligare en avdelning och därför ska det fortsatt bedrivas verksamhet i Vätterskolan.

– Vi planerar för fler barn och vi kommer att fortsätta hyra Vätterskolan. Där ska det startas upp en ny avdelning med nya barn och ny personal ska rekryteras, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Sture Carlsson (FP).

Flytta ihop

Tanken är att även den pedagogiska omsorgsverksamheten som i dag är i Träffstugan ska flytta dit för att samlokaliseras i Vätterskolan och deras lokal ska avvecklas.

– Det är inte rationellt att bara ha en avdelning på en enhet. När den pedagogiska omsorgsverksamheten flyttar dit får vi synergieffekter med personal, mat och lokalvård.

Även Kvarnbäckens förskola i Mölltorp ska byggas ut för att täcka behovet av barnomsorgsplatser men skyddsombuden på förskolan anser att köket behöver bli större när det tillkommer ytterligare en avdelning.

– Arkitekten har tittat på det och tror att det går att lösa inom befintlig yta vilket i så fall skulle både förenkla och förbilliga arbetet.

Kommunen kommer att fortsätta hyra förskolan Kopparsjön fram till nästa sommar.

Ingen anmälan

Det finns nu möjlighet till barnomsorg även på kvällstid men ännu är det ingen som utnyttjar det.

– Vi upplevde att det var angeläget bland de som hörde av sig på försommaren utifrån deras arbetssituation men just nu är det ingen.

Förskolan Myran är den förskolan som ska ha kvällsöppet om behovet uppstår.

2013 föddes 69 barn i Karlsborg och prognosen för 2014 är runt 75 barn. Det tillsammans med inflyttade och nyanlända gör att förskoleplatserna behöver bli fler.

Den nya förskolan i Norra skogen med fyra avdelningar ska vara inflyttningsklar till 1 december. Barnen som i dag går på Vätterskolan ska flytta till de nya lokalerna som planerat. Men för att täcka behovet framöver bedömer förvaltningen att det behövs ytterligare en avdelning och därför ska det fortsatt bedrivas verksamhet i Vätterskolan.

– Vi planerar för fler barn och vi kommer att fortsätta hyra Vätterskolan. Där ska det startas upp en ny avdelning med nya barn och ny personal ska rekryteras, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Sture Carlsson (FP).

Flytta ihop

Tanken är att även den pedagogiska omsorgsverksamheten som i dag är i Träffstugan ska flytta dit för att samlokaliseras i Vätterskolan och deras lokal ska avvecklas.

– Det är inte rationellt att bara ha en avdelning på en enhet. När den pedagogiska omsorgsverksamheten flyttar dit får vi synergieffekter med personal, mat och lokalvård.

Även Kvarnbäckens förskola i Mölltorp ska byggas ut för att täcka behovet av barnomsorgsplatser men skyddsombuden på förskolan anser att köket behöver bli större när det tillkommer ytterligare en avdelning.

– Arkitekten har tittat på det och tror att det går att lösa inom befintlig yta vilket i så fall skulle både förenkla och förbilliga arbetet.

Kommunen kommer att fortsätta hyra förskolan Kopparsjön fram till nästa sommar.

Ingen anmälan

Det finns nu möjlighet till barnomsorg även på kvällstid men ännu är det ingen som utnyttjar det.

– Vi upplevde att det var angeläget bland de som hörde av sig på försommaren utifrån deras arbetssituation men just nu är det ingen.

Förskolan Myran är den förskolan som ska ha kvällsöppet om behovet uppstår.

  • Anneli Malm