14 okt 2014 15:52

23 jan 2015 15:52

Pedagogik, kvinnor och hantverk

Mer pedagogisk verksamhet, lokala hantverk och visa vardagslivet runt Forsviks bruk. Det är delar som nye enhetschefen Camilla Alexanderson vill utveckla framöver.

Camilla Alexanderson bor i Borås med man och tre barn. Hon är utbildad i arkeologi, konstvetenskap, politisk historia och konstpedagogik vid Lunds universitet och har senast jobbat på Borås konstmuseum och som kulturstrateg i Klippan. Den 1 oktober tillträdde hon tillträde tjänsten som enhetschef på Forsviks Bruk.

– Den här platsen har massor av historier att berätta och har förändrats över tid. Här finns samlingar av industriellt material som förmedlar olika perioder från medeltiden fram till bruket lades ned 1979. Samtidigt har man här rustat upp och gjort otroligt fint och det är spännande att visa upp, säger Camilla.

Lära sig bruket

De första månaderna vill hon nu lägga på att se över och sätta sig in i verksamheten.

– Det är viktigt att skanna av bruket för att under den tiden hitta idéer och även höra vilka idéer som medarbetarna har.

En ny utställning inför nästa säsong ska det bli även om temat inte är helt klart ännu och hon vill ge möjligheter för de lokala hantverkarna att få visa upp sig i bruksmiljön framöver.

– Jag är väldigt intresserad av hantverk och vill lyfta de lokala hantverkarnas verksamhet. I museibutiken vill vi exponera lokala hantverkares produkter.

Förmedla historia

Ett nära samarbete med skolan och att utveckla den pedagogiska verksamheten är andra delar på agendan.

– Det har blivit alltmer viktigt att förmedla historien för de unga men även för de vuxna med den politiska utvecklingen vi haft det senaste året. Ett ämnesområde som ligger mig varmt om hjärtat är demokratins utveckling och att i dag visa på att det inte är en självklarhet att vi har det. Under vissa perioder av brukets glansdagar levde inte människor i en demokrati och samhället var uppbyggt på helt andra premisser än idag. Det vill jag på olika sätt belysa.

Kvinnors arbete

En annan del som hon vill visa upp är det vardagsliv som fördes kring bruket och då främst kvinnornas arbete som var minst lika viktigt som männens för att få livet att fungera.

– Hur hade industrihistorien sett ut om inte kvinnorna lagade mat och såg till att männen hade hyggligt rena kläder? Var gick man i skolan, hur var det med barnarbetet och var tvättade man? Det är en del av historian som sällan berättas och allt det här fanns kring Forsviks Bruk. Jag vill också belysa kvinnor som har haft väsentlig betydelse för brukets verksamhet under Forsviks bruks långa historia.

Camilla Alexanderson bor i Borås med man och tre barn. Hon är utbildad i arkeologi, konstvetenskap, politisk historia och konstpedagogik vid Lunds universitet och har senast jobbat på Borås konstmuseum och som kulturstrateg i Klippan. Den 1 oktober tillträdde hon tillträde tjänsten som enhetschef på Forsviks Bruk.

– Den här platsen har massor av historier att berätta och har förändrats över tid. Här finns samlingar av industriellt material som förmedlar olika perioder från medeltiden fram till bruket lades ned 1979. Samtidigt har man här rustat upp och gjort otroligt fint och det är spännande att visa upp, säger Camilla.

Lära sig bruket

De första månaderna vill hon nu lägga på att se över och sätta sig in i verksamheten.

– Det är viktigt att skanna av bruket för att under den tiden hitta idéer och även höra vilka idéer som medarbetarna har.

En ny utställning inför nästa säsong ska det bli även om temat inte är helt klart ännu och hon vill ge möjligheter för de lokala hantverkarna att få visa upp sig i bruksmiljön framöver.

– Jag är väldigt intresserad av hantverk och vill lyfta de lokala hantverkarnas verksamhet. I museibutiken vill vi exponera lokala hantverkares produkter.

Förmedla historia

Ett nära samarbete med skolan och att utveckla den pedagogiska verksamheten är andra delar på agendan.

– Det har blivit alltmer viktigt att förmedla historien för de unga men även för de vuxna med den politiska utvecklingen vi haft det senaste året. Ett ämnesområde som ligger mig varmt om hjärtat är demokratins utveckling och att i dag visa på att det inte är en självklarhet att vi har det. Under vissa perioder av brukets glansdagar levde inte människor i en demokrati och samhället var uppbyggt på helt andra premisser än idag. Det vill jag på olika sätt belysa.

Kvinnors arbete

En annan del som hon vill visa upp är det vardagsliv som fördes kring bruket och då främst kvinnornas arbete som var minst lika viktigt som männens för att få livet att fungera.

– Hur hade industrihistorien sett ut om inte kvinnorna lagade mat och såg till att männen hade hyggligt rena kläder? Var gick man i skolan, hur var det med barnarbetet och var tvättade man? Det är en del av historian som sällan berättas och allt det här fanns kring Forsviks Bruk. Jag vill också belysa kvinnor som har haft väsentlig betydelse för brukets verksamhet under Forsviks bruks långa historia.

  • Anneli Malm