16 okt 2014 11:00

23 jan 2015 15:52

Saknar klassrum inför nästa läsår

STRANDSKOLAN: Elevantalet ökar

Det saknas ett klassrum på Strandskolan inför nästa läsår. Rektorn Kent Larsson har i en skrivelse till förvaltningen påtalat problemet.

Det blir fler barn på skolan och inför nästa läsår ska Strandskolan få parallellklasser både i årskurs fyra och årskurs ett. Rektorn Kent Larsson framför i skrivelsen att Strandskolan med största sannolikhet har ett klassrum för lite inför höstterminen 2015 och att förberedelser bör inledas så snabbt som möjligt för att utreda lokalsituationen innan skolstarten.

– Elevantalet har ökat och rektorn tillsammans med förvaltningen och fastighetssidan har nu fått i uppdrag att analysera hur lokalerna ser ut, hitta lösningar och komma med förslag, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Sture Carlsson (FP).

Tidigare har Carl Johanskolan haft lokaler över men i och med att Kabyssen ska flytta in i skolan och med komvux, internationella klassen och SFI som huserar där finns där inga lokaler att ta till.

Kan det bli tal om en barack?

– Det är inte uteslutet men nu ska man först se över lokalerna och se vad som kan vara möjligt.

Det blir fler barn på skolan och inför nästa läsår ska Strandskolan få parallellklasser både i årskurs fyra och årskurs ett. Rektorn Kent Larsson framför i skrivelsen att Strandskolan med största sannolikhet har ett klassrum för lite inför höstterminen 2015 och att förberedelser bör inledas så snabbt som möjligt för att utreda lokalsituationen innan skolstarten.

– Elevantalet har ökat och rektorn tillsammans med förvaltningen och fastighetssidan har nu fått i uppdrag att analysera hur lokalerna ser ut, hitta lösningar och komma med förslag, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Sture Carlsson (FP).

Tidigare har Carl Johanskolan haft lokaler över men i och med att Kabyssen ska flytta in i skolan och med komvux, internationella klassen och SFI som huserar där finns där inga lokaler att ta till.

Kan det bli tal om en barack?

– Det är inte uteslutet men nu ska man först se över lokalerna och se vad som kan vara möjligt.

  • Anneli Malm