16 okt 2014 15:02

23 jan 2015 15:52

Snart dags för inflyttning

NYBYGGNATION: Förskolan i Norra skogen

Nu är det inte långt kvar innan barnen kan flytta in i nya förskolan i Norra skogen. En modern förskola där personalen har fått tyckt till i både stort och smått.

Fyra avdelningar, två för småbarn och två för de lite äldre, alla med varsin uteplats, en stor samlingssal med scen, matsal, kök och ateljé, allt ryms i den nya förskolan.

Intill den stora entrén finns en groventré där det är möjligt att spola av leriga stövlar både utomhus och inomhus. Kläderna torkas på rullställningar i ett torkrum och det finns väggfasta upphängningsanordningar för stövlarna.

– Personalen kan dra med sig rullställningarna bort till kapprummen när de torkat. Det är ett önskemål från dem och det är jättebra att personalen ha varit med i arbetet och sagt hur de vill ha det och tänkt sig, säger Malin Weinö från Skanska.

Att personalen har gett sin syn på hur de vill ha det har varit en viktig del i utformningen av förskolan.

– Personalen känner igen resultatet när de kommer hit vilket ökar ingångsvärdet när de varit delaktiga i processen och är de positiva så smittar det av sig till barnen, säger Magnus Johansson från Skanska.

Luft och ljus

Det är ljusa och luftiga lokaler med stora fönster och med varierande ljussättningar går det att skapa rum i rummen bland annat genom spotlights som markerar en cirkel vid samlingarna.

Den stora samlingssalen övergår i matsal med köket i nära anslutning och där finns även ett pedagogiskt kök i barnhöjd där barnen kan laga mat och baka. I ateljén är utrymmet stort för skapande verksamhet av olika slag. Utomhus finns sandlåda, kompisgunga, vattenpump, rutschkana, byggbås, scen, grillplats och naturen som ska vara en stor del i barnens lekar.

Hur har bygget gått?

– Det har gått väldigt bra och det har varit en god stämning från början. Saker har fått ta tid och det har gjorts i rätt ordning vilket gör att det blir effektivt och rätt från början, säger Malin Weinö.

1 november överlämnar Skanska förskolan till kommunen som ska driftsätta lokalerna innan förskolebarnen från Vätterskolan flyttar in i december.

Fyra avdelningar, två för småbarn och två för de lite äldre, alla med varsin uteplats, en stor samlingssal med scen, matsal, kök och ateljé, allt ryms i den nya förskolan.

Intill den stora entrén finns en groventré där det är möjligt att spola av leriga stövlar både utomhus och inomhus. Kläderna torkas på rullställningar i ett torkrum och det finns väggfasta upphängningsanordningar för stövlarna.

– Personalen kan dra med sig rullställningarna bort till kapprummen när de torkat. Det är ett önskemål från dem och det är jättebra att personalen ha varit med i arbetet och sagt hur de vill ha det och tänkt sig, säger Malin Weinö från Skanska.

Att personalen har gett sin syn på hur de vill ha det har varit en viktig del i utformningen av förskolan.

– Personalen känner igen resultatet när de kommer hit vilket ökar ingångsvärdet när de varit delaktiga i processen och är de positiva så smittar det av sig till barnen, säger Magnus Johansson från Skanska.

Luft och ljus

Det är ljusa och luftiga lokaler med stora fönster och med varierande ljussättningar går det att skapa rum i rummen bland annat genom spotlights som markerar en cirkel vid samlingarna.

Den stora samlingssalen övergår i matsal med köket i nära anslutning och där finns även ett pedagogiskt kök i barnhöjd där barnen kan laga mat och baka. I ateljén är utrymmet stort för skapande verksamhet av olika slag. Utomhus finns sandlåda, kompisgunga, vattenpump, rutschkana, byggbås, scen, grillplats och naturen som ska vara en stor del i barnens lekar.

Hur har bygget gått?

– Det har gått väldigt bra och det har varit en god stämning från början. Saker har fått ta tid och det har gjorts i rätt ordning vilket gör att det blir effektivt och rätt från början, säger Malin Weinö.

1 november överlämnar Skanska förskolan till kommunen som ska driftsätta lokalerna innan förskolebarnen från Vätterskolan flyttar in i december.

  • Anneli Malm