17 okt 2014 16:00

07 jan 2015 10:01

Samordnare för integration

En integrationssamordnare ska anställas inom kommunen. En person som ska ha kontakten utåt med myndigheter som Migrationsverket och som ska arbeta med att återsöka pengarna som kommunen har rätt till i samband med integrationsarbetet.

– Det är bra men vi vill se att det är en heltidstjänst och inte bara på halvtid för det täcker knappt vårt behov, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Sture Carlsson (FP).

– Det är rationellt att ha en kontakt in i kommunen som sedan kommunicerar med bun och soc.

En integrationssamordnare ska anställas inom kommunen. En person som ska ha kontakten utåt med myndigheter som Migrationsverket och som ska arbeta med att återsöka pengarna som kommunen har rätt till i samband med integrationsarbetet.

– Det är bra men vi vill se att det är en heltidstjänst och inte bara på halvtid för det täcker knappt vårt behov, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Sture Carlsson (FP).

– Det är rationellt att ha en kontakt in i kommunen som sedan kommunicerar med bun och soc.