20 okt 2014 10:43

07 jan 2015 10:21

Godkänt för HVB-hem

GRANSKNING: Inspektionen för vård och omsorg

HVB-hemmen i Karlsborg har granskats. Inspektionen inriktade sig främst på delaktighet och att kraven uppfylldes.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat HVB-hemmen Viggen och Neo i Karlsborg. Boenden för de ensamkommande flyktingbarnen.

Inspektionen gällde om barnens rätt till delaktighet tillgodoses på boendena samt att kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med avseende på delaktighet uppfylls. De tittade även på om verksamheten bedrivs i enlighet med tillståndet.

Får godkänt

Både personal och ungdomar på hemmen har intervjuats och ungdomarna uppger bland annat att personalen lyssnar på dem och att de har möjlighet att påverka. De uppger även att de känner sig trygga och de får den hjälp de behöver.

Inspektionen för vård och omsorg skriver i sitt beslut att de inte finner några brister i de delar som tillsynen avser.

HVB-hemmen ska inspekteras minst två gånger per år och minst en av inspektionerna ska vara oanmäld. Den senaste var en föranmäld inspektion som genomfördes den 21 och 22 maj.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat HVB-hemmen Viggen och Neo i Karlsborg. Boenden för de ensamkommande flyktingbarnen.

Inspektionen gällde om barnens rätt till delaktighet tillgodoses på boendena samt att kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med avseende på delaktighet uppfylls. De tittade även på om verksamheten bedrivs i enlighet med tillståndet.

Får godkänt

Både personal och ungdomar på hemmen har intervjuats och ungdomarna uppger bland annat att personalen lyssnar på dem och att de har möjlighet att påverka. De uppger även att de känner sig trygga och de får den hjälp de behöver.

Inspektionen för vård och omsorg skriver i sitt beslut att de inte finner några brister i de delar som tillsynen avser.

HVB-hemmen ska inspekteras minst två gånger per år och minst en av inspektionerna ska vara oanmäld. Den senaste var en föranmäld inspektion som genomfördes den 21 och 22 maj.

  • Anneli Malm