22 okt 2014 16:12

23 jan 2015 15:52

Fortsatt alliansstyre i Karlsborg

KOMMUNEN: Väljer att styra i minoritet

De fyra borgerliga partierna i Alliansen ska fortsätta styra kommunen men nu i minoritet.
– Vi ska göra det bästa möjliga av detta, säger kommunalrådet Kjell Sjölund (C).

– Vi har lämnat in en valteknisk samverkan för fördelning av posterna. Det innebär också att vi inte får egen majoritet. Vi gick till val som allians och som valresultatet landat i så är vi det största blocket och söker inte samverkan med några andra partier. Vi hoppas att vi kan ha samförstånd i nämnder och styrelser med kommunens bästa för ögonen, säger Sjölund.

Alliansen med Centern, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans 14 mandat av kommunfullmäktiges 31. Socialdemokraterna fick 12, Sverigedemokraterna tre och Miljöpartiet och Vänstern fick ett vardera.

Att Alliansen nu väljer att styra i minoritet innebär att Sverigedemokraterna kommer att ha en vågmästarroll i alla nämnder och styrelser.

Direkt efter valet pratade du om att föra samtal med andra partier, bland annat med Socialdemokraterna.

– Det var en spontan tanke efter att vi sett valresultatet men vi har ingen överenskommelse om ett valtekniskt samarbete däremot kommer vi att söka samförstånd i enskilda frågor, säger Kjell Sjölund.

Ta ställning

Att styra i minoritet innebär att de måste förankra sina frågor bland de andra partierna för att deras förslag ska gå igenom.

– Det kommer att ske ett viktigt arbete i nämnder och styrelser för att grunda för de beslut som ska tas, säger Stig Palmqvist (FP) och tillägger:

– Vi har två partier som inte varit med i kommunfullmäktige tidigare, Sverigedemokraterna och Vänstern och de är oskrivna kort. Nu får de små partierna ta ställning mer än de behövt om det hade varit en klar majoritet. Det blir intressant och de får visa var de står i de olika frågorna.

Breda lösningar

Moderaternas förste namn Bo Waller:

– Vi kommer att arbeta med målsättningen att komma överens i många frågor. Inför valet lyftes flera frågor som skola, äldreomsorg och kommunikationer av de flesta partier och det är områden som vi ska söka breda lösningar i.

Kommunfullmäktige sammanträder den 28 oktober med den nya mandatfördelningen och då ska en valberedning utses. Senast i december ska valen till nämnder och styrelser vara klara.

– Vi har lämnat in en valteknisk samverkan för fördelning av posterna. Det innebär också att vi inte får egen majoritet. Vi gick till val som allians och som valresultatet landat i så är vi det största blocket och söker inte samverkan med några andra partier. Vi hoppas att vi kan ha samförstånd i nämnder och styrelser med kommunens bästa för ögonen, säger Sjölund.

Alliansen med Centern, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans 14 mandat av kommunfullmäktiges 31. Socialdemokraterna fick 12, Sverigedemokraterna tre och Miljöpartiet och Vänstern fick ett vardera.

Att Alliansen nu väljer att styra i minoritet innebär att Sverigedemokraterna kommer att ha en vågmästarroll i alla nämnder och styrelser.

Direkt efter valet pratade du om att föra samtal med andra partier, bland annat med Socialdemokraterna.

– Det var en spontan tanke efter att vi sett valresultatet men vi har ingen överenskommelse om ett valtekniskt samarbete däremot kommer vi att söka samförstånd i enskilda frågor, säger Kjell Sjölund.

Ta ställning

Att styra i minoritet innebär att de måste förankra sina frågor bland de andra partierna för att deras förslag ska gå igenom.

– Det kommer att ske ett viktigt arbete i nämnder och styrelser för att grunda för de beslut som ska tas, säger Stig Palmqvist (FP) och tillägger:

– Vi har två partier som inte varit med i kommunfullmäktige tidigare, Sverigedemokraterna och Vänstern och de är oskrivna kort. Nu får de små partierna ta ställning mer än de behövt om det hade varit en klar majoritet. Det blir intressant och de får visa var de står i de olika frågorna.

Breda lösningar

Moderaternas förste namn Bo Waller:

– Vi kommer att arbeta med målsättningen att komma överens i många frågor. Inför valet lyftes flera frågor som skola, äldreomsorg och kommunikationer av de flesta partier och det är områden som vi ska söka breda lösningar i.

Kommunfullmäktige sammanträder den 28 oktober med den nya mandatfördelningen och då ska en valberedning utses. Senast i december ska valen till nämnder och styrelser vara klara.

  • Anneli Malm