22 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:52

Huset på Mellangatan växer

NYBYGGNATION: Pålningen gjordes om då huset vänts fel

Det nya hyreshuset på Mellangatan börjar ta form. Bottenplattan är gjuten, första våningens betongväggar är på plats och nästa våning har påbörjats.

Byggandet av ett fyra våningar högt hyreshus på Mellangatan har retat upp känslor och flera överklagande har gjorts från närboende. Men alla domar har fallit till kommunens och bostadsbolagets fördel och byggnationen pågår nu för fullt.

I augusti inleddes markarbetet och området röjdes från växtlighet och därefter pålades det. Ett arbete som behövdes göras om.

Varför då?

– Företaget som satte dit huset vände det 180 grader fel. Det upptäcktes när de skulle gjuta plattan så de fick göra om det. Det här är något som har legat utanför vår kontroll, säger Karlsborgsbostäders vd Mikael Håkansson.

Pålarna fick slås av och nya pålar slogs ned på rätt ställe.

Hur påverkar detta?

– Det kommer inte att påverka våra kostnader då byggnationen är på totalentreprenad däremot vi var rädda för att arbetet skulle försenas. Men de har jobbat extra på kvällar och helger så de har jobbat igen.

Våning för våning

Bottenplattan har gjutits och första våningens betongväggar har rests. I veckan har arbetet med andra våningens golv påbörjats.

– Vi har lagt ett plattalag och nu är elektriker och rörmokare här och drar sitt och på torsdag är det tänkt att vi ska lägga 20 centimeter betong över allt, säger Stefan Svensson från JSB som bygger huset på totalentreprenad.

Ett huskoncept som även byggs i Uppsala, Tierp och Nybro bland annat.

– Vi åker runt och bygger de här husen som är identiska, det är bara läget på balkongerna och antal våningar som skiljer.

Åtta veckor

Åtta veckor tar det för att bygga upp fyra våningar, en vecka för golv och en vecka för väggarna. Huset ska vara klart med tak till mitten av december och därefter inleds arbetet invändigt. 16 lägenheter blir det vilket är ett efterlängtat tillskott i kommunens bostadsbestånd då det råder bostadsbrist. Två av lägenheterna är reserverade för LSS-boende och de resterande är redan uthyrda.

Byggandet av ett fyra våningar högt hyreshus på Mellangatan har retat upp känslor och flera överklagande har gjorts från närboende. Men alla domar har fallit till kommunens och bostadsbolagets fördel och byggnationen pågår nu för fullt.

I augusti inleddes markarbetet och området röjdes från växtlighet och därefter pålades det. Ett arbete som behövdes göras om.

Varför då?

– Företaget som satte dit huset vände det 180 grader fel. Det upptäcktes när de skulle gjuta plattan så de fick göra om det. Det här är något som har legat utanför vår kontroll, säger Karlsborgsbostäders vd Mikael Håkansson.

Pålarna fick slås av och nya pålar slogs ned på rätt ställe.

Hur påverkar detta?

– Det kommer inte att påverka våra kostnader då byggnationen är på totalentreprenad däremot vi var rädda för att arbetet skulle försenas. Men de har jobbat extra på kvällar och helger så de har jobbat igen.

Våning för våning

Bottenplattan har gjutits och första våningens betongväggar har rests. I veckan har arbetet med andra våningens golv påbörjats.

– Vi har lagt ett plattalag och nu är elektriker och rörmokare här och drar sitt och på torsdag är det tänkt att vi ska lägga 20 centimeter betong över allt, säger Stefan Svensson från JSB som bygger huset på totalentreprenad.

Ett huskoncept som även byggs i Uppsala, Tierp och Nybro bland annat.

– Vi åker runt och bygger de här husen som är identiska, det är bara läget på balkongerna och antal våningar som skiljer.

Åtta veckor

Åtta veckor tar det för att bygga upp fyra våningar, en vecka för golv och en vecka för väggarna. Huset ska vara klart med tak till mitten av december och därefter inleds arbetet invändigt. 16 lägenheter blir det vilket är ett efterlängtat tillskott i kommunens bostadsbestånd då det råder bostadsbrist. Två av lägenheterna är reserverade för LSS-boende och de resterande är redan uthyrda.

  • Anneli Malm