22 okt 2014 16:12

23 jan 2015 15:52

S: "De har inte talat med oss"

KOMMUNEN:

Att Alliansen nu väljer att styra i minoritet och därmed ge SD en vågmästarroll upprör Peter Lindroth (S).
– Vi är mycket förvånade över de borgerliga partiernas agerande, säger han.

– De har överhuvudtaget inte talat med oss som är det enskilt största paritet i kommunen. Det här kommer naturligtvis få effekter på det politiska klimatet i vår kommun, säger Peter Lindroth (S) och tillägger:

– Vi accepterar deras val även om vi inte respekterar det och inte kan förstå det

Han anser att det finns en tydlig vinnare nu.

– SD får en vågmästarroll i alla nämnder och styrelser och varje fråga som vi inte är överens om kommer SD att avgöra. Det är väldigt bra betalt för de tre mandat som SD har fått av väljarna. Det är minst sagt tveksamt om det här utfallet är vad de drygt 91 procent av väljarna som inte röstade på SD förväntat sig.

Driva opposition

S kommer att lägga egna förslag med utgångspunkt i deras lokala handlingsprogram och de kommer att föreslå egna kandidater till de olika posterna.

– Vi kommer nu att driva oppositionspolitik fullt ut då vi anser att vi är skyldiga våra väljare det. Får vi genomslag för våra prioriterade frågor så är det bra och vi bryr oss inte om vem eller vilka som stödjer våra förslag. Det vi kan konstatera är att det nu uppstår ett osäkert politiskt läge där det inte finns någon majoritet. De politiska besluten kommer att få lite av lotterikaraktär över sig.

Styrbar kommun

Han tror att det politiska läget hade kunnat lösa sig om Alliansen hade samtalat med dem.

– Det borde ha varit intressant att testa, hade det sedan kraschat hade det gjort det men då hade man försökt. Det har tagit sex, sju veckor för fyra-gruppen att landa i den här lösningen och det är inget bra tecken. Ansvaret för den uppkomna situationen vilar tungt på de fyra borgerliga partierna. Det är helt och hållet deras val, hade vi fått en del i diskussionen så hade lösningen sett annorlunda ut. Sen handlar det inte om att skuffa undan SD utan att hitta en lösning som gör kommunen styrbar.

– De har överhuvudtaget inte talat med oss som är det enskilt största paritet i kommunen. Det här kommer naturligtvis få effekter på det politiska klimatet i vår kommun, säger Peter Lindroth (S) och tillägger:

– Vi accepterar deras val även om vi inte respekterar det och inte kan förstå det

Han anser att det finns en tydlig vinnare nu.

– SD får en vågmästarroll i alla nämnder och styrelser och varje fråga som vi inte är överens om kommer SD att avgöra. Det är väldigt bra betalt för de tre mandat som SD har fått av väljarna. Det är minst sagt tveksamt om det här utfallet är vad de drygt 91 procent av väljarna som inte röstade på SD förväntat sig.

Driva opposition

S kommer att lägga egna förslag med utgångspunkt i deras lokala handlingsprogram och de kommer att föreslå egna kandidater till de olika posterna.

– Vi kommer nu att driva oppositionspolitik fullt ut då vi anser att vi är skyldiga våra väljare det. Får vi genomslag för våra prioriterade frågor så är det bra och vi bryr oss inte om vem eller vilka som stödjer våra förslag. Det vi kan konstatera är att det nu uppstår ett osäkert politiskt läge där det inte finns någon majoritet. De politiska besluten kommer att få lite av lotterikaraktär över sig.

Styrbar kommun

Han tror att det politiska läget hade kunnat lösa sig om Alliansen hade samtalat med dem.

– Det borde ha varit intressant att testa, hade det sedan kraschat hade det gjort det men då hade man försökt. Det har tagit sex, sju veckor för fyra-gruppen att landa i den här lösningen och det är inget bra tecken. Ansvaret för den uppkomna situationen vilar tungt på de fyra borgerliga partierna. Det är helt och hållet deras val, hade vi fått en del i diskussionen så hade lösningen sett annorlunda ut. Sen handlar det inte om att skuffa undan SD utan att hitta en lösning som gör kommunen styrbar.

  • Anneli Malm