24 okt 2014 14:40

23 jan 2015 15:52

Godkänt för hemvärnsförbanden

FÖRSVARSMAKTEN: Hemvärnet kan för första gången bli fullbemannat

Hemvärnschefen Roland Ekenberg är tillbaka efter inspektionen av hemvärnsförbanden på K 3.
– Jag har sett mycket positivt och soldaterna har utvecklats ordentligt, säger brigadgeneral Ekenberg.

I februari var hemvärnschefen på K 3 för att få en genomgång av de två hemvärnsbataljonerna i Värmland och Örebro som regementet ansvarar för och han har även sett över utbildningsinsatserna. Nu höll han ett seminarium för ansvariga på K 3 där han berättade om resultatet och gav tips om hur andra gör.

– Jag har följt upp, i stort sett, alla övningar som hållits i Billingsberg och i Skövde. Jag har sett bra övningsmetoder och senast i Skövde för några veckor sedan var det fart och fläkt och mycket jävlar anamma. Det stämmer ganska väl med hemvärnets utveckling överlag med gott deltagande och stort intresse för att vidareutvecklas, säger han och tillägger:

– Vi har även tittat på förutsättningar för material och förråd, vi tittar på helheten för förbandens struktur.

Fler ansluter sig

Hemvärnet i stort har under året varit inblandade i flera stora hjälpinsatser som Västmanlandsbranden och översvämningar. Vilket han ser kan vara positivt för rekryteringen.

– Syns man inte finns man inte, men när man ser vad hemvärnssoldaterna gör desto större blir intresset för att ansluta sig. Kanske har även förändringarna i omvärlden påverkat.

Intresset för K 3:s hemvärnsförband har ökat under året och de är nu 1 100 soldater och han tror att det nu finns möjlighet att hemvärnet i stort kan fullbemannas.

– Det är positivt och det har aldrig hänt förr.

I landet finns 21 000 hemvärnssoldater i 40 bataljoner och fullbemanning är runt 22 000 soldater.

I februari var hemvärnschefen på K 3 för att få en genomgång av de två hemvärnsbataljonerna i Värmland och Örebro som regementet ansvarar för och han har även sett över utbildningsinsatserna. Nu höll han ett seminarium för ansvariga på K 3 där han berättade om resultatet och gav tips om hur andra gör.

– Jag har följt upp, i stort sett, alla övningar som hållits i Billingsberg och i Skövde. Jag har sett bra övningsmetoder och senast i Skövde för några veckor sedan var det fart och fläkt och mycket jävlar anamma. Det stämmer ganska väl med hemvärnets utveckling överlag med gott deltagande och stort intresse för att vidareutvecklas, säger han och tillägger:

– Vi har även tittat på förutsättningar för material och förråd, vi tittar på helheten för förbandens struktur.

Fler ansluter sig

Hemvärnet i stort har under året varit inblandade i flera stora hjälpinsatser som Västmanlandsbranden och översvämningar. Vilket han ser kan vara positivt för rekryteringen.

– Syns man inte finns man inte, men när man ser vad hemvärnssoldaterna gör desto större blir intresset för att ansluta sig. Kanske har även förändringarna i omvärlden påverkat.

Intresset för K 3:s hemvärnsförband har ökat under året och de är nu 1 100 soldater och han tror att det nu finns möjlighet att hemvärnet i stort kan fullbemannas.

– Det är positivt och det har aldrig hänt förr.

I landet finns 21 000 hemvärnssoldater i 40 bataljoner och fullbemanning är runt 22 000 soldater.

  • Anneli Malm