26 okt 2014 16:14

07 jan 2015 10:01

Nej till överklagan

Kammarrätten har beslutat att inte ge prövningstillstånd då det gäller överklagandet av kommunens städupphandling. Därmed står förvaltningsrättens dom fast.

Samhall har överklagat kommunens städupphandling vid flera tillfällen. Senast till kammarrätten då de ansökte om överprövning av förvaltningsrättens dom. De vill att upphandlingen görs om då processen dragit ut på tiden och anbudets giltighetstid gått ut. Förvaltningsrätten ansåg inte att det var skäl till att göra om processen och avslog deras ansökan. Inte heller kammarrätten är på företagets sida och de medger inte prövningstillstånd i ärendet.

Domen från kammarrätten kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen inom tre veckor.

Samhall har överklagat kommunens städupphandling vid flera tillfällen. Senast till kammarrätten då de ansökte om överprövning av förvaltningsrättens dom. De vill att upphandlingen görs om då processen dragit ut på tiden och anbudets giltighetstid gått ut. Förvaltningsrätten ansåg inte att det var skäl till att göra om processen och avslog deras ansökan. Inte heller kammarrätten är på företagets sida och de medger inte prövningstillstånd i ärendet.

Domen från kammarrätten kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen inom tre veckor.