27 okt 2014 19:30

23 jan 2015 15:53

Ekonomismarta ungdomar

KONSUMENTKUNSKAP: Medvetna och kritiska konsumenter

Under två dagar får ungdomar lära sig att hantera ekonomin, får kunskaper om vilka rättigheter de har och var de kan vända sig om de får problem. Allt för att inte sätta sig i en skuld man inte klarar av.

– Vi vänder oss till arbetslösa unga vuxna och syftet är att få medvetna, aktiva och kritiska konsumenter, säger Emelie Vennberg och Johan Ardhamre som håller i kursen ekonomismart och tilläger:

– Att vi vänder oss till unga är för att de är en mer utsatt grupp som har svårt att få arbete och bostäder och att mycket av reklamen är riktad till dem. De är helt kapabla att fatta egna beslut men här får de verktyg och aha-upplevelser.

Viktiga kunskaper

Konsumenträtt och privatekonomi är programpunkterna första dagen och den andra dagen ägnas bland annat åt det svenska trygghetssystemet, sambolagen och hyresregler. De får konkreta tips över hur de kan undvika att hamna i skuldsättning och genom att lära sig mer om de fallgropar som finns. De får kunskap om krediter och reklamens påverkan för att kunna vara kritiska mot utbud och försäljningsmetoder. De får lära sig om rättigheter och skyldighet men även att tänka efter före och var man vänder sig om man får problem.

Utsatt grupp

Kursen inriktar sig på unga arbetslösa i åldern 18-30 år är för att de ser att unga löper en större risk att hamna i ekonomisk sårbarhet och överskuldsättning än andra grupper. Kursens koncept utgår från kronofogdens identifierade motkrafter för överskuldsättning som är arbete, hälsa, nätverk, buffert, attityd till pengar och kunskap. I dag är 40 000 unga överskuldsatta i Sverige och deras skuld uppgår till 1,2 miljarder kronor enligt uppgifter från Ekonomismart.

Kursen är kostnadsfri och bakom satsningen står Folkuniversitetet, Finansinspektionen, Konsumentverket och Sparbankstiftelsen.

– Vi vänder oss till arbetslösa unga vuxna och syftet är att få medvetna, aktiva och kritiska konsumenter, säger Emelie Vennberg och Johan Ardhamre som håller i kursen ekonomismart och tilläger:

– Att vi vänder oss till unga är för att de är en mer utsatt grupp som har svårt att få arbete och bostäder och att mycket av reklamen är riktad till dem. De är helt kapabla att fatta egna beslut men här får de verktyg och aha-upplevelser.

Viktiga kunskaper

Konsumenträtt och privatekonomi är programpunkterna första dagen och den andra dagen ägnas bland annat åt det svenska trygghetssystemet, sambolagen och hyresregler. De får konkreta tips över hur de kan undvika att hamna i skuldsättning och genom att lära sig mer om de fallgropar som finns. De får kunskap om krediter och reklamens påverkan för att kunna vara kritiska mot utbud och försäljningsmetoder. De får lära sig om rättigheter och skyldighet men även att tänka efter före och var man vänder sig om man får problem.

Utsatt grupp

Kursen inriktar sig på unga arbetslösa i åldern 18-30 år är för att de ser att unga löper en större risk att hamna i ekonomisk sårbarhet och överskuldsättning än andra grupper. Kursens koncept utgår från kronofogdens identifierade motkrafter för överskuldsättning som är arbete, hälsa, nätverk, buffert, attityd till pengar och kunskap. I dag är 40 000 unga överskuldsatta i Sverige och deras skuld uppgår till 1,2 miljarder kronor enligt uppgifter från Ekonomismart.

Kursen är kostnadsfri och bakom satsningen står Folkuniversitetet, Finansinspektionen, Konsumentverket och Sparbankstiftelsen.

  • Anneli Malm