28 okt 2014 21:48

23 jan 2015 15:53

Nya fullmäktige med två nya partier

Mandatperioden inledd

Det första kommunfullmäktigemötet under den nya mandatperioden hölls under tisdagskvällen. Ett fullmäktige där två nya partier finns representerade för första gången, Sverigedemokraterna med tre mandat och Vänsterpartiet med ett.

Ett 20-tal åhörare hade bänkat sig för att ta del av mötet som leddes av kommunfullmäktiges ålderspresident Inger Larsson (FP) och hon inledde med att hälsa alla välkomna.

– Vi är nu åtta partier som är representerade i kommunfullmäktige. Som folkvalda har vi ett stort ansvar att axla inför kommuninvånarna. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet där vi beslutar om budget, skattesatser och godkänner årsredovisningar bland annat. Debatten är öppen för allmänheten och det är bra med en livlig debatt, sa hon.

Ledamöter utsågs

Ledamöter till valberedningen som beslutades gälla fram till fullmäktige den 16 december utsågs. De ska arbeta med förberedelserna inför de val som ska göras till nämnder och styrelser framöver. Till ordförande valdes Bo Waller (M), förste vice ordförande Inger Larsson (FP) och till andra vice ordförande utsågs Peter Lindroth (S). Till ordinarie ledamöter valdes Anders Lundgren (C), Anna Bruzell (S), Stig Carlsson (S) och Stefan Hallberg (SD).

Yrkade på återremiss

Conny Winroth (SD), som är en av fullmäktiges nya ledamöter, ville ha bättre underlag för att kunna fatta beslut om Karlsborgs Energi ska bli delägare i det regionala säljbolaget för infrastrukturtjänster Netwest AB.

– Det saknas en beskrivning av finansieringen och en riskanalys. SD yrkar på återremiss, sa han bland annat.

Kjell Sjölund (C) och Peter Lindroth (S) yrkade bifall till förslaget då de båda menade att Karlsborgs Energi är för små för att klara sig på egen hand.

– Vill vi vara med i matchen måste vi vara med i större sammanhang, ensam är inte stark, sa Lindroth (S).

Förslaget klubbades igenom av ledamöterna.

Ett 20-tal åhörare hade bänkat sig för att ta del av mötet som leddes av kommunfullmäktiges ålderspresident Inger Larsson (FP) och hon inledde med att hälsa alla välkomna.

– Vi är nu åtta partier som är representerade i kommunfullmäktige. Som folkvalda har vi ett stort ansvar att axla inför kommuninvånarna. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet där vi beslutar om budget, skattesatser och godkänner årsredovisningar bland annat. Debatten är öppen för allmänheten och det är bra med en livlig debatt, sa hon.

Ledamöter utsågs

Ledamöter till valberedningen som beslutades gälla fram till fullmäktige den 16 december utsågs. De ska arbeta med förberedelserna inför de val som ska göras till nämnder och styrelser framöver. Till ordförande valdes Bo Waller (M), förste vice ordförande Inger Larsson (FP) och till andra vice ordförande utsågs Peter Lindroth (S). Till ordinarie ledamöter valdes Anders Lundgren (C), Anna Bruzell (S), Stig Carlsson (S) och Stefan Hallberg (SD).

Yrkade på återremiss

Conny Winroth (SD), som är en av fullmäktiges nya ledamöter, ville ha bättre underlag för att kunna fatta beslut om Karlsborgs Energi ska bli delägare i det regionala säljbolaget för infrastrukturtjänster Netwest AB.

– Det saknas en beskrivning av finansieringen och en riskanalys. SD yrkar på återremiss, sa han bland annat.

Kjell Sjölund (C) och Peter Lindroth (S) yrkade bifall till förslaget då de båda menade att Karlsborgs Energi är för små för att klara sig på egen hand.

– Vill vi vara med i matchen måste vi vara med i större sammanhang, ensam är inte stark, sa Lindroth (S).

Förslaget klubbades igenom av ledamöterna.

  • Anneli Malm