29 okt 2014 18:00

23 jan 2015 15:53

Trädplantering vid Forsviks sluss

FORSVIK: Trädplantering vid Forsvik

Under pompa och ståt med högtidstal och salut planterades under tisdagen de tre sista träden, i den kompletta allén med kastanjeträd vid Forsviks sluss.

– Göta kanal är som bekant ett av Sveriges mest intressanta kulturhistoriska byggnadsverk, sade Anders Donlau, VD i AB Göta kanalbolag i sitt högtidstal under trädplanteringen vid Forsvik. Under kanalens byggnad för cirka 200 år sedan planterades alléer utmed alla grävda sträckor av kanalen. Det blev många träd utmed den 87 km långa grävda delarna av kanalen, vilket skapade Sveriges längsta allé. Det var inte bara de skönhetsintryck som alléerna skulle ge, utan de var också till för att med sina rotsystem skapa fasthet i kanalbanken, sade Anders Donlau.

Nya träd behövs till alléerna

Nu efter 200 år har många av träden försvunnit och för 14 år sedan beslutade man tillsammans med föreningen Göta kanals vänner att återplantera träd och på så sätt skapa nya alléer. En av idéerna för att få nya träd var tanken på träfaddrar, där privatpersoner, föreningar företag med flera fick möjlighet att plantera ett eget alléträd utmed kanalen. En idé som har slagit så väl ut att många fått ge ett eget träd som gåva till kanalens skönhet. En gåva som resulterat att namn på givaren, där anledning till gåvan finns angivet på en ”guldplatta” i anslutning till kanalen. Vid planteringen av tre kastanjer vid Forsvik var det Ulla och Carl-Johan Thörnberg som önskade att barnbarnen Knut, Edla och Simon skall få se ”sina” träd växa upp och minnas alla glada somrar tillsammans, vid Forsviks mysiga sluss och kanal.

– Göta kanal är som bekant ett av Sveriges mest intressanta kulturhistoriska byggnadsverk, sade Anders Donlau, VD i AB Göta kanalbolag i sitt högtidstal under trädplanteringen vid Forsvik. Under kanalens byggnad för cirka 200 år sedan planterades alléer utmed alla grävda sträckor av kanalen. Det blev många träd utmed den 87 km långa grävda delarna av kanalen, vilket skapade Sveriges längsta allé. Det var inte bara de skönhetsintryck som alléerna skulle ge, utan de var också till för att med sina rotsystem skapa fasthet i kanalbanken, sade Anders Donlau.

Nya träd behövs till alléerna

Nu efter 200 år har många av träden försvunnit och för 14 år sedan beslutade man tillsammans med föreningen Göta kanals vänner att återplantera träd och på så sätt skapa nya alléer. En av idéerna för att få nya träd var tanken på träfaddrar, där privatpersoner, föreningar företag med flera fick möjlighet att plantera ett eget alléträd utmed kanalen. En idé som har slagit så väl ut att många fått ge ett eget träd som gåva till kanalens skönhet. En gåva som resulterat att namn på givaren, där anledning till gåvan finns angivet på en ”guldplatta” i anslutning till kanalen. Vid planteringen av tre kastanjer vid Forsvik var det Ulla och Carl-Johan Thörnberg som önskade att barnbarnen Knut, Edla och Simon skall få se ”sina” träd växa upp och minnas alla glada somrar tillsammans, vid Forsviks mysiga sluss och kanal.

  • Lennart Strömberg