30 okt 2014 14:25

07 jan 2015 10:22

Riskerar böter för smuts

MÖS

Miljönämnden Östra Skaraborg, Mös, har gjort en livsmedelskontroll på en restaurang i Karlsborg. De upptäckte smuts och felaktig förvaring av rått kött. Om inte åtgärder vidtas riskera ägaren böter.

I början av oktober gjorde Mös en kontroll på företaget där de upptäckte brister i renhållningen, det var väldigt smutsigt i köket och rått kött förvarades oförpackat i kylskåpet. Vid en uppföljande kontroll i veckan hade bristerna inte åtgärdats och nämnden har nu beslutat om vitesföreläggande. Det råa köttet ska förvaras så att risken för förskämning och kontaminering undviks och samtliga ytor i köket ska rengöras. Åtgärderna ska vara genomförda inom en vecka annars riskerar ägaren böter på 3 000 kronor för var och en av punkterna.

I början av oktober gjorde Mös en kontroll på företaget där de upptäckte brister i renhållningen, det var väldigt smutsigt i köket och rått kött förvarades oförpackat i kylskåpet. Vid en uppföljande kontroll i veckan hade bristerna inte åtgärdats och nämnden har nu beslutat om vitesföreläggande. Det råa köttet ska förvaras så att risken för förskämning och kontaminering undviks och samtliga ytor i köket ska rengöras. Åtgärderna ska vara genomförda inom en vecka annars riskerar ägaren böter på 3 000 kronor för var och en av punkterna.

  • Anneli Malm