03 nov 2014 17:48

23 jan 2015 15:53

Positivt tillskott i budgeten

Uppdatering av de ekonomiska förutsättningarna

Nu finns det mer pengar i budgeten att fördela inför nästa år.
– Kommunens budget är större, 2,4 miljoner kronor mer jämfört med i juni, säger kommunchefen Thomas Johansson.

– Budgeten har räknats upp med 5,8 procent vilket är ett rejält tillskott och det är en ökning som vi inte haft på länge.

Budgetarbetet pågår och budgetberedningen har uppdaterat de finansiella förutsättningarna och gjort en del förändringar sen i juni när ramarna antogs. Budgetberedningen vill att barn- och utbildningsnämndens ram ökas med 150 000 kronor för att inte genomföra besparingar inom IKT som rör datorer till skolorna bland annat. Samtidigt får nämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att minska kostnaderna inom förskoleverksamheten.

Hyra och handledare

Kultur- och fritidsnämnden föreslås få en ramutökning på 80 000 kronor som ska gå till ökad hyra av Kabyssen. Socialnämnden får ytterligare 250 000 kronor för att anställa en handledare på halvtid i socialt företagande. De ska även se över möjligheterna att minska kostnaderna för placeringar inom IFO-verksamheten. Kommunstyrelsens ram ökas med drygt 6 miljoner kronor och av dem föreslås närmare 4 miljoner kronor att gå till kommunfullmäktiges förfogandeanslag som en reserv för placeringskostnader inom IFO. 250 000 kronor avsätts för medfinansiering av E 20, 630 000 kronor till medfinansiering av Forsviks maritima kunskapscenter och 500 000 kronor för köp av tjänst från Karlsborgs turism bland annat.

– För turistbolaget ska pengarna användas till marknadsföring. Enligt de nya ägardirektiven finns regler i avtalet hur pengarna ska användas vilket ger en bättre styrning, säger Thomas Johansson.

Minska administration

585 000 kronor förs över från nämnderna till kommunstyrelsen, bland annat 500 000 kronor från kultur- och fritidsnämnden till medfinansiering av Forsviks Industriminne.

– Vi flyttar pengarna för att minska den interna administrationen.

Budgetberedningen vill även att den övergripande samordningen för kommunens integrationsverksamhet blir en heltidstjänst i stället för en deltidstjänst. En tjänst som finansieras med externa medel.

Resultatmålet är 6,7 miljoner kronor och skatten föreslås bli oförändrad nästa år.

Den socialdemokratiska gruppen deltog inte i beslutet utan kommer att lägga ett eget förslag. Budgeten fastställs senare av kommunfullmäktige.

– Budgeten har räknats upp med 5,8 procent vilket är ett rejält tillskott och det är en ökning som vi inte haft på länge.

Budgetarbetet pågår och budgetberedningen har uppdaterat de finansiella förutsättningarna och gjort en del förändringar sen i juni när ramarna antogs. Budgetberedningen vill att barn- och utbildningsnämndens ram ökas med 150 000 kronor för att inte genomföra besparingar inom IKT som rör datorer till skolorna bland annat. Samtidigt får nämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att minska kostnaderna inom förskoleverksamheten.

Hyra och handledare

Kultur- och fritidsnämnden föreslås få en ramutökning på 80 000 kronor som ska gå till ökad hyra av Kabyssen. Socialnämnden får ytterligare 250 000 kronor för att anställa en handledare på halvtid i socialt företagande. De ska även se över möjligheterna att minska kostnaderna för placeringar inom IFO-verksamheten. Kommunstyrelsens ram ökas med drygt 6 miljoner kronor och av dem föreslås närmare 4 miljoner kronor att gå till kommunfullmäktiges förfogandeanslag som en reserv för placeringskostnader inom IFO. 250 000 kronor avsätts för medfinansiering av E 20, 630 000 kronor till medfinansiering av Forsviks maritima kunskapscenter och 500 000 kronor för köp av tjänst från Karlsborgs turism bland annat.

– För turistbolaget ska pengarna användas till marknadsföring. Enligt de nya ägardirektiven finns regler i avtalet hur pengarna ska användas vilket ger en bättre styrning, säger Thomas Johansson.

Minska administration

585 000 kronor förs över från nämnderna till kommunstyrelsen, bland annat 500 000 kronor från kultur- och fritidsnämnden till medfinansiering av Forsviks Industriminne.

– Vi flyttar pengarna för att minska den interna administrationen.

Budgetberedningen vill även att den övergripande samordningen för kommunens integrationsverksamhet blir en heltidstjänst i stället för en deltidstjänst. En tjänst som finansieras med externa medel.

Resultatmålet är 6,7 miljoner kronor och skatten föreslås bli oförändrad nästa år.

Den socialdemokratiska gruppen deltog inte i beslutet utan kommer att lägga ett eget förslag. Budgeten fastställs senare av kommunfullmäktige.

  • Anneli Malm