04 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:22

Personal får tycka till

ENKÄT

För första gången ska alla anställda inom Karlsborgs kommun få möjlighet att tycka till via en enkät. Där får de möjlighet att framföra sin åsikt om verksamheten och berätta hur de uppfattar sin arbetssituation.

– Jag hoppas att alla passar på att tycka till. Det här ligger inom ramen för kommunfullmäktiges styrkort och vi hoppas få ett bra underlag för förbättringsarbetet. Tanken är att vi ska göra det här varje år, säger kommunchefen Thomas Johansson.

För första gången ska alla anställda inom Karlsborgs kommun få möjlighet att tycka till via en enkät. Där får de möjlighet att framföra sin åsikt om verksamheten och berätta hur de uppfattar sin arbetssituation.

– Jag hoppas att alla passar på att tycka till. Det här ligger inom ramen för kommunfullmäktiges styrkort och vi hoppas få ett bra underlag för förbättringsarbetet. Tanken är att vi ska göra det här varje år, säger kommunchefen Thomas Johansson.