04 nov 2014 16:00

07 jan 2015 10:02

God utveckling för småföretagen

En positiv utveckling av småföretagen i Karlsborg. Värdet ökade med 4,3 procent under förra året enligt en ny undersökning.

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har tagit fram den nya värdebarometern och de menar att mätningen kan ses en konjunkturindikator för den svenska ekonomin i stort, men tar sikte på att undersöka hur de svenska småföretagen mår och hur värdetillväxten utvecklas långsiktigt.

Plats 174 i landet

Undersökningen omfattar 44 aktiebolag i Karlsborg med mellan 1 och 49 anställda som har kalenderår som bokslutsperiod. Den sista december 2012 värderades aktiebolagen till sammanlagt 186 miljoner kronor. Ett år senare var aktiebolagen värda 194 miljoner kronor, en ökning med 4,3 procent. Karlsborg lägger sig därmed på plats 174 av Sveriges 290 kommuner då det handlar om värdetillväxten hos småföretagen.

– Resultatet visar att småföretagen i Karlsborg mår bra. Ökningen av det samlade värdet under 2013 kan ses som ett mått på företagens långsiktiga lönsamhetsutveckling, säger ekonomie doktor Tomas Hjelström och chefsanalytiker vid Valuation Företagsvärderingar i ett pressmeddelande.

Undersökningen är den första men tanken är att den ska återkomma med jämna mellanrum för att se hur småföretagsamheten förändras över tid.

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har tagit fram den nya värdebarometern och de menar att mätningen kan ses en konjunkturindikator för den svenska ekonomin i stort, men tar sikte på att undersöka hur de svenska småföretagen mår och hur värdetillväxten utvecklas långsiktigt.

Plats 174 i landet

Undersökningen omfattar 44 aktiebolag i Karlsborg med mellan 1 och 49 anställda som har kalenderår som bokslutsperiod. Den sista december 2012 värderades aktiebolagen till sammanlagt 186 miljoner kronor. Ett år senare var aktiebolagen värda 194 miljoner kronor, en ökning med 4,3 procent. Karlsborg lägger sig därmed på plats 174 av Sveriges 290 kommuner då det handlar om värdetillväxten hos småföretagen.

– Resultatet visar att småföretagen i Karlsborg mår bra. Ökningen av det samlade värdet under 2013 kan ses som ett mått på företagens långsiktiga lönsamhetsutveckling, säger ekonomie doktor Tomas Hjelström och chefsanalytiker vid Valuation Företagsvärderingar i ett pressmeddelande.

Undersökningen är den första men tanken är att den ska återkomma med jämna mellanrum för att se hur småföretagsamheten förändras över tid.

  • Anneli Malm