06 nov 2014 14:50

07 jan 2015 10:22

Inget avtal för kommunen

DOM

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att Karlsborgs kommun inte få ingå avtal som gäller den tidigare genomförda städupphandlingen och som rör kommunens samtliga lokaler. Det efter att Samhall AB överklagade kammarrättens beslut att inte ge prövningsstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen. Samtidigt begärde de verkställighetsförbud för kommunen vilket domstolen nu beslutat om.

Om Högsta förvaltningsdomstolen ska ge företaget prövningstillstånd i ärendet är ännu inte klart. Den frågan kommer domstolen att fatta beslut om vid ett senare tillfälle.

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att Karlsborgs kommun inte få ingå avtal som gäller den tidigare genomförda städupphandlingen och som rör kommunens samtliga lokaler. Det efter att Samhall AB överklagade kammarrättens beslut att inte ge prövningsstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen. Samtidigt begärde de verkställighetsförbud för kommunen vilket domstolen nu beslutat om.

Om Högsta förvaltningsdomstolen ska ge företaget prövningstillstånd i ärendet är ännu inte klart. Den frågan kommer domstolen att fatta beslut om vid ett senare tillfälle.