07 nov 2014 14:49

23 jan 2015 15:53

Minus 3,5 miljoner kronor

BARN- OCH UTBILDNING: Ser över kostnaderna

Kostnader för barn i behov av särskilt stöd och gymnasiekostnaderna är de två stora minusposterna för barn- och utbildningsnämnden. Totalt räknar nämnden med ett underskott på runt 3,5 miljoner kronor vid årets slut.

– De två delarna är lejonparten på minussidan och de ligger mellan 1,2–1,3 miljoner kronor vardera. Gymnasiekostnaderna kan vi inte göra mycket åt då vi är en köparkommun, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Sture Carlsson (FP) och tillägger:

– Då det gäller barn i behov av särskilt stöd håller vi nu på att kartlägga behovet med hjälp av statliga pengar. Det för att få ett bra underlag för hur det ser ut och vilka resurser som krävs. Det är första gången som vi gör en djupodlad analys av det.

Kostnader förskolan

Nämnden har även fått i uppdrag att se över kostnaden för förskolan. Det efter att SKL:s analysrapport visade att förskolan är dyr i jämförelse med andra kommuner beräknat per inskrivet barn och år.

– Förskolans minus i budgeten är inte så jättestort men ett led i det arbetet är att se vad Skolinspektionen kommer fram till när de presenterar resultatet den 18 november.

Under denna och i nästa vecka är Skolinspektionen återigen i Karlsborg och den här gången är det kommunens förskolor, fritidshem och vuxenutbildning samt kommunens övergripande ansvar för barn- och ungdomsutbildningen som ska granskas.

– De två delarna är lejonparten på minussidan och de ligger mellan 1,2–1,3 miljoner kronor vardera. Gymnasiekostnaderna kan vi inte göra mycket åt då vi är en köparkommun, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Sture Carlsson (FP) och tillägger:

– Då det gäller barn i behov av särskilt stöd håller vi nu på att kartlägga behovet med hjälp av statliga pengar. Det för att få ett bra underlag för hur det ser ut och vilka resurser som krävs. Det är första gången som vi gör en djupodlad analys av det.

Kostnader förskolan

Nämnden har även fått i uppdrag att se över kostnaden för förskolan. Det efter att SKL:s analysrapport visade att förskolan är dyr i jämförelse med andra kommuner beräknat per inskrivet barn och år.

– Förskolans minus i budgeten är inte så jättestort men ett led i det arbetet är att se vad Skolinspektionen kommer fram till när de presenterar resultatet den 18 november.

Under denna och i nästa vecka är Skolinspektionen återigen i Karlsborg och den här gången är det kommunens förskolor, fritidshem och vuxenutbildning samt kommunens övergripande ansvar för barn- och ungdomsutbildningen som ska granskas.

  • Anneli Malm