07 nov 2014 14:49

23 jan 2015 15:53

Vägledning inför valet

CARL JOHANSKOLAN: Mässa för årskurs nio

Gymnasiemässan på Carl Johanskolan var välbesökt både av utställare och av elever. En mässa där eleverna kunde ställa frågor och få information om de olika gymnasieprogrammen.

13 olika gymnasieskolor från närområdet ställde ut på mässan och ett 100-tal representanter fanns på plats som på olika sätt presenterade sina program.

– Det var en väldigt god uppslutning med full fart och det var roligt, säger studie- och yrkesvägledaren Patrik Clausén.

– De flesta tyckte att det var en bra mässa och att de var duktiga att presentera sina program. Den enda nackdelen var att det var trång när det var så mycket folk. Eleverna har tyckt att man kunde sprida ut det lite mer.

Svåra val

I januari är den första valomgången då eleverna i årskurs nio ska välja vilken skola och vilket program som de vill gå. Patrik har nu individuella samtal med varje elev för att se vilka möjligheter och alternativ som finns.

– En del elever pratar jag med själva, andra har sina föräldrar med sig. Det kan vara svårt för eleverna att veta vad de ska välja när utbudet är så brett. Bland annat pratar vi om vilka intressen de har och hur de kan använda dem i de olika programmen. Har man till exempel ett musikintresse kan man gå samhällsprogrammet och ha musik som tillval och måste inte låsa sig vid ett musikprogram. Jag försöker att hjälpa dem att hitta lite olika alternativ, säger han.

En sak han rekommenderar är att eleverna besöker de olika skolorna när de har öppet hus för att få en närmare inblick av skolan.

13 olika gymnasieskolor från närområdet ställde ut på mässan och ett 100-tal representanter fanns på plats som på olika sätt presenterade sina program.

– Det var en väldigt god uppslutning med full fart och det var roligt, säger studie- och yrkesvägledaren Patrik Clausén.

– De flesta tyckte att det var en bra mässa och att de var duktiga att presentera sina program. Den enda nackdelen var att det var trång när det var så mycket folk. Eleverna har tyckt att man kunde sprida ut det lite mer.

Svåra val

I januari är den första valomgången då eleverna i årskurs nio ska välja vilken skola och vilket program som de vill gå. Patrik har nu individuella samtal med varje elev för att se vilka möjligheter och alternativ som finns.

– En del elever pratar jag med själva, andra har sina föräldrar med sig. Det kan vara svårt för eleverna att veta vad de ska välja när utbudet är så brett. Bland annat pratar vi om vilka intressen de har och hur de kan använda dem i de olika programmen. Har man till exempel ett musikintresse kan man gå samhällsprogrammet och ha musik som tillval och måste inte låsa sig vid ett musikprogram. Jag försöker att hjälpa dem att hitta lite olika alternativ, säger han.

En sak han rekommenderar är att eleverna besöker de olika skolorna när de har öppet hus för att få en närmare inblick av skolan.

  • Anneli Malm