10 nov 2014 18:00

23 jan 2015 15:53

K3-personal redo för Mali

I helgen bjöd K 3 in anhöriga till personalen som ska tjänstgöra FN-insatsen i Mali 01. Syftet är att skapa förtroende för verksamheten och uppmuntra anhöriga att ta del av de stödprogram som Försvarsmakten och ideella organisationer erbjuder före, under och efter missionen.

Givakt, FN-basker på, beordrade kontingentschefen för det svenska truppbidraget, överstelöjtnant Carl-Magnus R Svensson med tydlig stämma. Inför mer än 550 anhöriga tog soldater och officerare på sig den klarblå FN-baskern och hundratals kameror förevigade den historiska stunden.

– Vi är nu alla världsmedborgare och uppgiften är tydlig. Vi ska tillsammans med alla tillbuds stående medel skydda civilbefolkningen och bidra till en varaktig fred i Mali.

Frågestund

Dagen började med en genomgång där arméchefen Anders Brännström tillsammans med K 3´s regementschef Dag Lidén och Carl-Magnus R Svensson svarade på frågor och berättade vilka uppgifter förbandet kommer att lösa under den sex månader långa insatsen i Mali.

– K 3 är väl förberedd inför insatsen såväl i missionsområdet som hemma i Karlsborg. Försvarsmakten övar regelbundet krisledning och vi har anställt extra personal i staben för att stödja anhöriga under missonen, berättade regementschefen Dag Lidén.

Liten risk för Ebola

Sjukvårdsorganisationen vid förbandet är väl utbyggd och innehåller bland annat en vårdcentral med läkare och sjuksköterskor. Det finns fyra kirurger fördelade på två operationslag varav ett rörligt som följer med förbandet ut i fält.

– Vi planerar sjukvårdsinsatserna enligt 10-60-120 minuters regeln. Vilket innebär kvalificerad första hjälpen behandling omedelbart vid skadeplatsen och senast efter en timme får den skadade soldaten avancerad trauma behandling i fält. Krävs kirurgi, genomförs operation senast inom två timmar, berättar chefsläkaren Ola Åhlund som arbetat 30 år som läkare och har erfarenhet från svenska fältsjukhusen i Afghanistan och i Somalia.

Risken att personalen smittas av Ebola bedömer han som liten eftersom smittan inte är luftburen utan överförs via kroppsvätskor från döda eller smittade personer som uppvisar symptom.

– Idag finns det bara ett konstaterat fall av Ebola i Mali. Dock har förbandet skaffat extra skyddsutrustning för högriskinfektioner och Universitetssjukhuset i Linköping, vilket är Sveriges högriskinfektionssjukhus, har utbildat vår personal. Förbandet första delar åker till Mali om några veckor och uppgiften är att börja lösa av den svenska etableringsstyrkan som redan är på plats och bygger basen i Timbuktu.

Givakt, FN-basker på, beordrade kontingentschefen för det svenska truppbidraget, överstelöjtnant Carl-Magnus R Svensson med tydlig stämma. Inför mer än 550 anhöriga tog soldater och officerare på sig den klarblå FN-baskern och hundratals kameror förevigade den historiska stunden.

– Vi är nu alla världsmedborgare och uppgiften är tydlig. Vi ska tillsammans med alla tillbuds stående medel skydda civilbefolkningen och bidra till en varaktig fred i Mali.

Frågestund

Dagen började med en genomgång där arméchefen Anders Brännström tillsammans med K 3´s regementschef Dag Lidén och Carl-Magnus R Svensson svarade på frågor och berättade vilka uppgifter förbandet kommer att lösa under den sex månader långa insatsen i Mali.

– K 3 är väl förberedd inför insatsen såväl i missionsområdet som hemma i Karlsborg. Försvarsmakten övar regelbundet krisledning och vi har anställt extra personal i staben för att stödja anhöriga under missonen, berättade regementschefen Dag Lidén.

Liten risk för Ebola

Sjukvårdsorganisationen vid förbandet är väl utbyggd och innehåller bland annat en vårdcentral med läkare och sjuksköterskor. Det finns fyra kirurger fördelade på två operationslag varav ett rörligt som följer med förbandet ut i fält.

– Vi planerar sjukvårdsinsatserna enligt 10-60-120 minuters regeln. Vilket innebär kvalificerad första hjälpen behandling omedelbart vid skadeplatsen och senast efter en timme får den skadade soldaten avancerad trauma behandling i fält. Krävs kirurgi, genomförs operation senast inom två timmar, berättar chefsläkaren Ola Åhlund som arbetat 30 år som läkare och har erfarenhet från svenska fältsjukhusen i Afghanistan och i Somalia.

Risken att personalen smittas av Ebola bedömer han som liten eftersom smittan inte är luftburen utan överförs via kroppsvätskor från döda eller smittade personer som uppvisar symptom.

– Idag finns det bara ett konstaterat fall av Ebola i Mali. Dock har förbandet skaffat extra skyddsutrustning för högriskinfektioner och Universitetssjukhuset i Linköping, vilket är Sveriges högriskinfektionssjukhus, har utbildat vår personal. Förbandet första delar åker till Mali om några veckor och uppgiften är att börja lösa av den svenska etableringsstyrkan som redan är på plats och bygger basen i Timbuktu.

  • Henrik Beck-Friis