12 nov 2014 12:58

07 jan 2015 10:22

Utredning efter miltär skottskada

Arbetsmiljöverket begär en utredning efter den arbetsplatsolycka inom försvaret när en person skottskadades under en skjutövning i början av oktober.

Där ska det framgå vilka faktorer som bedöms ligga bakom olyckan och vilka åtgärder försvaret vidtagit eller planerar vidta för att förhindra att det sker igen.

SLA har tidigare berättat om olyckan och att åklagare bedömt att inget brott skett.

Där ska det framgå vilka faktorer som bedöms ligga bakom olyckan och vilka åtgärder försvaret vidtagit eller planerar vidta för att förhindra att det sker igen.

SLA har tidigare berättat om olyckan och att åklagare bedömt att inget brott skett.