12 nov 2014 05:00

23 jan 2015 15:53

Förbättrad kommunikation med karlsborgarna

En del i arbetet med Vision 2020 är att ha bra kommunikationer både inom verksamheterna och ut till kommuninvånarna.

– Det är viktigt att tillgängligheten och bemötandet är bra, säger kommunens informatör Karin Stattin.

Karlsborgs kommun uppdaterar policyn och riktlinjerna för sin kommunikation både internt och externt. Det för att ha ett tydligt förhållningsätt och vad de vill uppnå med hjälp av kommunikationen. Där framgår ansvarsförhållande och viktiga principer som öppenhet, tydlighet och relevans.

– Det är viktigt med en bra intern grund för att den externa kommunikationen ska fungera. Det borgar för att medarbetarna kan informera om verksamheten och ge bra service till allmänheten men även ge invånarna möjlighet till bra insyn i vår verksamhet.

Svara skyndsamt

Policyn innehåller bland annat riktlinjer för sociala medier.

– För vår Facebooksida har vi en tagit fram en checklista för vårt förhållningsätt. Inom sociala medier förväntar man sig snabba svar, vi har valt att ha samma regler som mejl, att svara skyndsamt och senast dagen därpå.

Nå ut till alla

Policyn och riktlinjerna har varit ute på remiss hos de olika nämnderna som fått komma med synpunkter och det är kommunfullmäktige som fattar beslut om de ska antas.

– Vi arbetar nu parallellt med att hitta en bra form för att förankra policyn hos verksamheterna och de enskilda medarbetarna. Det är också viktigt att medarbetarna känner till att de har yttrande- och meddelarfrihet och att arbetsgivaren inte har rätt att efterforska källan eller ge repressalier.

– Det är viktigt att tillgängligheten och bemötandet är bra, säger kommunens informatör Karin Stattin.

Karlsborgs kommun uppdaterar policyn och riktlinjerna för sin kommunikation både internt och externt. Det för att ha ett tydligt förhållningsätt och vad de vill uppnå med hjälp av kommunikationen. Där framgår ansvarsförhållande och viktiga principer som öppenhet, tydlighet och relevans.

– Det är viktigt med en bra intern grund för att den externa kommunikationen ska fungera. Det borgar för att medarbetarna kan informera om verksamheten och ge bra service till allmänheten men även ge invånarna möjlighet till bra insyn i vår verksamhet.

Svara skyndsamt

Policyn innehåller bland annat riktlinjer för sociala medier.

– För vår Facebooksida har vi en tagit fram en checklista för vårt förhållningsätt. Inom sociala medier förväntar man sig snabba svar, vi har valt att ha samma regler som mejl, att svara skyndsamt och senast dagen därpå.

Nå ut till alla

Policyn och riktlinjerna har varit ute på remiss hos de olika nämnderna som fått komma med synpunkter och det är kommunfullmäktige som fattar beslut om de ska antas.

– Vi arbetar nu parallellt med att hitta en bra form för att förankra policyn hos verksamheterna och de enskilda medarbetarna. Det är också viktigt att medarbetarna känner till att de har yttrande- och meddelarfrihet och att arbetsgivaren inte har rätt att efterforska källan eller ge repressalier.

  • Anneli Malm