14 nov 2014 17:54

23 jan 2015 15:54

Det ska börjas i tid

Språket är viktigt redan i tidig ålder. Sång, ramsor och läsning är en god början för att hjälpa barnen att utveckla språket.

– Vi läser för lite i dag och särskilt för barnen. Vi vill visa hur man kan utveckla och stimulera språket hos barnen och vi vänder oss till föräldrarna för det är de som gör jobbet med språkutvecklingen, säger BVC-sköterskan Ann Hall Gustavsson.

Sång och ramsor

Språkcaféet anordnas för de minsta barnen och är ett samarbete mellan familjecentralen, BVC och biblioteket. Samlingen inleds med att de sjunger visor tillsammans med tillhörande rörelser och till någon sång får barnen egna små maracas att spela med.

– Sången är ju för att utveckla språket, sjunger man för barnet fångar barnet snabbt upp det och när man sjunger sången flera gånger så kan man se på barnet att de känner igen den.

Bekanta sig

Den här gången är de på biblioteket och tanken är att föräldrarna samtidigt ska bekanta sig med deras utbud.

– Vi vill uppmuntra dem till att komma till biblioteket, vi informerar och tipsar om nya böcker som pekböcker. Det är viktigt att läsa tidigt. Hur tidigt kan man undra och en litteraturpedagog har sagt att man ska börja sjunga för barnet redan i magen, så tidigt ska man börja, säger bibliotekarie Ulla Rodén.

– Vi läser för lite i dag och särskilt för barnen. Vi vill visa hur man kan utveckla och stimulera språket hos barnen och vi vänder oss till föräldrarna för det är de som gör jobbet med språkutvecklingen, säger BVC-sköterskan Ann Hall Gustavsson.

Sång och ramsor

Språkcaféet anordnas för de minsta barnen och är ett samarbete mellan familjecentralen, BVC och biblioteket. Samlingen inleds med att de sjunger visor tillsammans med tillhörande rörelser och till någon sång får barnen egna små maracas att spela med.

– Sången är ju för att utveckla språket, sjunger man för barnet fångar barnet snabbt upp det och när man sjunger sången flera gånger så kan man se på barnet att de känner igen den.

Bekanta sig

Den här gången är de på biblioteket och tanken är att föräldrarna samtidigt ska bekanta sig med deras utbud.

– Vi vill uppmuntra dem till att komma till biblioteket, vi informerar och tipsar om nya böcker som pekböcker. Det är viktigt att läsa tidigt. Hur tidigt kan man undra och en litteraturpedagog har sagt att man ska börja sjunga för barnet redan i magen, så tidigt ska man börja, säger bibliotekarie Ulla Rodén.

  • Anneli Malm