25 nov 2014 21:49

23 jan 2015 15:54

S-budget röstades fram

KOMMUNFULLMÄKTIGE: SD och V röstade fram S förslag

Det blev en socialdemokratisk budget som klubbades igenom under kommunfullmäktige.

Med SD:s och V:s röster fick S-gruppens tilläggsyrkande majoritet med 16 röster mot alliansens och Mp:s 14, KD:s stol var tom.

Redan i kommunstyrelsen röstade alliansgruppen för Socialdemokraternas förslag på ändringar och tillägg i budgeten. Det handlar bland annat om ett tydligare uppdrag då det gäller redovisningar av effektiviseringskraven för styrelser och nämnder.

Mer till turistbolaget

En annan del är att Turistbolaget som dras med stort underskott, får ytterligare 500 000 kronor, totalt 1 miljon kronor till sin verksamhet under nästa år. Pengar som finns tillgängliga sedan skatteprognosen räknats upp i oktober. De förslagen antogs även av fullmäktige.

– Det var en överraskningens dag den 11 november. Det är första gången som vårt förslag fick medhåll på de flesta punkter. Det var väldigt förvånande och det tackar vi för. Vi hoppas att man är lika vänligt inställd i kväll, sa Peter Lindroth (S).

Yrkande från S

Kvällens tilläggsyrkade från S handlade om de närmare 4 miljoner kronor i kommunfullmäktiges förfogande anslag som ska vara en reserv för socialnämnden förs över till nämndens ram. De anser inte att de ska behållas av kommunstyrelsen tills behovet uppstår som alliansen vill. S yrkade även på att anslagen för fastighetsunderhållet ökades till 80 000 kronor.

Berith Bohrén (V) höll med S.

– Socialnämndens pengar ska inte sitta på kommunfullmäktiges konto. Vi har inte möte varje månad och nämnden kan behöva pengar snabbt och inte vänta in fullmäktige, sa hon.

Samma skatt

Skattesatsen beslutades vara oförändrad 2015 ett beslut som V reserverade sig emot. De ville höja skatten med 50 öre för att klara behoven framöver.

Med SD:s och V:s röster fick S-gruppens tilläggsyrkande majoritet med 16 röster mot alliansens och Mp:s 14, KD:s stol var tom.

Redan i kommunstyrelsen röstade alliansgruppen för Socialdemokraternas förslag på ändringar och tillägg i budgeten. Det handlar bland annat om ett tydligare uppdrag då det gäller redovisningar av effektiviseringskraven för styrelser och nämnder.

Mer till turistbolaget

En annan del är att Turistbolaget som dras med stort underskott, får ytterligare 500 000 kronor, totalt 1 miljon kronor till sin verksamhet under nästa år. Pengar som finns tillgängliga sedan skatteprognosen räknats upp i oktober. De förslagen antogs även av fullmäktige.

– Det var en överraskningens dag den 11 november. Det är första gången som vårt förslag fick medhåll på de flesta punkter. Det var väldigt förvånande och det tackar vi för. Vi hoppas att man är lika vänligt inställd i kväll, sa Peter Lindroth (S).

Yrkande från S

Kvällens tilläggsyrkade från S handlade om de närmare 4 miljoner kronor i kommunfullmäktiges förfogande anslag som ska vara en reserv för socialnämnden förs över till nämndens ram. De anser inte att de ska behållas av kommunstyrelsen tills behovet uppstår som alliansen vill. S yrkade även på att anslagen för fastighetsunderhållet ökades till 80 000 kronor.

Berith Bohrén (V) höll med S.

– Socialnämndens pengar ska inte sitta på kommunfullmäktiges konto. Vi har inte möte varje månad och nämnden kan behöva pengar snabbt och inte vänta in fullmäktige, sa hon.

Samma skatt

Skattesatsen beslutades vara oförändrad 2015 ett beslut som V reserverade sig emot. De ville höja skatten med 50 öre för att klara behoven framöver.

  • Anneli Malm