26 nov 2014 16:24

23 jan 2015 15:54

Frågor om de nya föreningsbidragen

KOMMUNFULLMÄKTIGE: SD vill behålla bidrag för pensionärer

Kommunfullmäktige beslutade anta de nya föreningsbidragen. SD ville ha kvar bidrag för pensionärsorganisationerna.

Kultur- och fritidschefen Johan Tranquist informerade om de nya föreningsbidragen något som även kvällens fråga under allmänhetens frågestund gällde.

Allmänhetens frågestund

Johan Areskough från Karlsborgs folkdanslag ställde ett antal frågor och ville veta hur de nya bidragen slår mot dem som inte har verksamhet för yngre.

Frågorna besvarades av kultur- och fritidsnämndens 1:e vice ordförande Mats Mellbom (C). Areskough fick även besked av Tranquist att det kan finnas andra bidragsformer som kan bli aktuella för deras del.

Bidrag till pensionärer

I svaret framkom även att två föreningar kommer att gå miste om sina bidrag från 2016 och det är SPRF och PRO.

SD yrkade på att man behåller anläggnings- och lokalbidraget till förmån för kommunens pensionärsorganisationer.

– Ur ekonomisk synpunkt är det en cykelställsfråga, det handlar om 8 000 till 10 000 kronor. De här föreningarna har ingen möjlighet att plocka in pengar på ett annat sätt och det tycker vi är olyckligt. Att man satsar på barn och ungdomar är bra och det har inga synpunkter emot men varför ställa de äldre på undantag. De gör insatser för kommunens pensionärer och på Haganäset. Vi tycker inte att man ska plocka bort bidrag för de äldre, säger Stefan Hallberg (SD) och Bengt Berger (SD).

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget gällande de nya föreningsbidragen.

Kultur- och fritidschefen Johan Tranquist informerade om de nya föreningsbidragen något som även kvällens fråga under allmänhetens frågestund gällde.

Allmänhetens frågestund

Johan Areskough från Karlsborgs folkdanslag ställde ett antal frågor och ville veta hur de nya bidragen slår mot dem som inte har verksamhet för yngre.

Frågorna besvarades av kultur- och fritidsnämndens 1:e vice ordförande Mats Mellbom (C). Areskough fick även besked av Tranquist att det kan finnas andra bidragsformer som kan bli aktuella för deras del.

Bidrag till pensionärer

I svaret framkom även att två föreningar kommer att gå miste om sina bidrag från 2016 och det är SPRF och PRO.

SD yrkade på att man behåller anläggnings- och lokalbidraget till förmån för kommunens pensionärsorganisationer.

– Ur ekonomisk synpunkt är det en cykelställsfråga, det handlar om 8 000 till 10 000 kronor. De här föreningarna har ingen möjlighet att plocka in pengar på ett annat sätt och det tycker vi är olyckligt. Att man satsar på barn och ungdomar är bra och det har inga synpunkter emot men varför ställa de äldre på undantag. De gör insatser för kommunens pensionärer och på Haganäset. Vi tycker inte att man ska plocka bort bidrag för de äldre, säger Stefan Hallberg (SD) och Bengt Berger (SD).

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget gällande de nya föreningsbidragen.

  • Anneli Malm