27 nov 2014 16:16

07 jan 2015 10:03

Nämndemän till tinget har utsetts

TINGSRÄTT

Kommunfullmäktige har utsett nämndemän till Skaraborgs tingsrätt. De tre är Bengt Nilsson (C), Martin Artman (M) och Elise-Marie Samuelsson (S).

Nytt för i år är att de utses på ett år och nya val kommer att ske efter det.

De som utses då väljs på fyra år. Det för att nomineringen inte ska följa de vanliga mandatperioderna vilket ska ge mer tid för kontroller av nämndemän i belastningsregister och hos kronofogden innan deras mandatperiod påbörjas.

Kommunfullmäktige har utsett nämndemän till Skaraborgs tingsrätt. De tre är Bengt Nilsson (C), Martin Artman (M) och Elise-Marie Samuelsson (S).

Nytt för i år är att de utses på ett år och nya val kommer att ske efter det.

De som utses då väljs på fyra år. Det för att nomineringen inte ska följa de vanliga mandatperioderna vilket ska ge mer tid för kontroller av nämndemän i belastningsregister och hos kronofogden innan deras mandatperiod påbörjas.