28 nov 2014 15:37

07 jan 2015 10:03

Vad händer med skola 2015?

FRÅGA

Under allmänhetens frågestund på fullmäktige ville en frågeställare veta vad som händer med Skola 2016.

Kjell Sjölund (C) svarade att Kvarnbäcken etapp 2 är ute på anbudsräkning och att ritningsarbetet pågår på Mölltorpsskolan. När budgeten nu är tagen ska snarast arbetet med att ta fram en plan för genomförandet av kvarvarande delar. I planen skall det framgå under vilken tidsplan och i vilken ordning de olika projekten ska genomföras och en uppskattad kostnad för respektive projekt.

Kjell Sjölund (C) svarade att Kvarnbäcken etapp 2 är ute på anbudsräkning och att ritningsarbetet pågår på Mölltorpsskolan. När budgeten nu är tagen ska snarast arbetet med att ta fram en plan för genomförandet av kvarvarande delar. I planen skall det framgå under vilken tidsplan och i vilken ordning de olika projekten ska genomföras och en uppskattad kostnad för respektive projekt.