04 dec 2014 17:03

07 jan 2015 10:03

Inget nytt på Strandskolan

Strandskolans rektor har i en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden påtalat att skolan riskerar att sakna ett klassrum inför läsåret 2015/16.

Dessutom har förvaltningschefen informerat om att det troligen också inför läsåret 2016/17 kommer att saknas ytterligare ett klassrum. Efter en utredning föreslår nu nämndens arbetsutskott att nämnden vid sitt sammanträde på tisdag beslutar att läsåret 2015/16 bedrivs i befintliga lokaler.

Strandskolans rektor har i en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden påtalat att skolan riskerar att sakna ett klassrum inför läsåret 2015/16.

Dessutom har förvaltningschefen informerat om att det troligen också inför läsåret 2016/17 kommer att saknas ytterligare ett klassrum. Efter en utredning föreslår nu nämndens arbetsutskott att nämnden vid sitt sammanträde på tisdag beslutar att läsåret 2015/16 bedrivs i befintliga lokaler.