04 dec 2014 15:49

07 jan 2015 10:03

Fler flyktingbarn att vänta med nytt kontrakt

Antalet asylplatser för ensamkommande flyktingbarn bör utökas från nuvarande fem platser till sju. Det anser socialnämnden som nu skickar vidare ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Nämnden öppnar även upp för att kontraktet kan utökas med ytterligare en plats vid behov.

För närvarande har kommunen en överenskommelse om fem asylplatser och fem platser för permanent uppehållstillstånd, put.

Eftersom man i dag har ett fördelningstal på åtta asylplatser innebär det att kommunen kan bli anvisad att ordna boende för ytterligare barn.

Migrationsverkets prognos är att antalet ensamkommande flyktingbarn som söker asyl fortsätter att öka. Under 2014 till och med sista oktober har 5 830 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige, mer än en dubblering på ett år. Prognosen för 2015 är 8 000 barn.

Nämnden öppnar även upp för att kontraktet kan utökas med ytterligare en plats vid behov.

För närvarande har kommunen en överenskommelse om fem asylplatser och fem platser för permanent uppehållstillstånd, put.

Eftersom man i dag har ett fördelningstal på åtta asylplatser innebär det att kommunen kan bli anvisad att ordna boende för ytterligare barn.

Migrationsverkets prognos är att antalet ensamkommande flyktingbarn som söker asyl fortsätter att öka. Under 2014 till och med sista oktober har 5 830 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige, mer än en dubblering på ett år. Prognosen för 2015 är 8 000 barn.

  • Rikard Jansson