04 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:55

Hög frånvaro på Karlsborgs skolor

SKOLAN: 26 elever har frånvaro på över 25 procent

26 elever på Karlsborgs grundskolor har redan haft en frånvaro på över 25 procent under höstterminen.

Det är politikerna i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott som fått ta del av en frånvarorapport från Karlsborgs grundskolor Strandskolan, Mölltorps skola och Carl Johanskolan.

Rapporten visar att 26 grundskoleelever till och med november hade en frånvaro på över 25 procent av skoltiden. En elev går i årskurs 2, fyra på mellanstadiet och övriga på högstadiet.

I samtliga fall har det hållits åtgärdsmöten. Dessutom har orosanmälningar gjorts till socialtjänsten.

Förslaget till barn- och utbildningsnämnden är att besluta att arbeta för en bättre samverkan mellan skolan och socialtjänsten.

Det är politikerna i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott som fått ta del av en frånvarorapport från Karlsborgs grundskolor Strandskolan, Mölltorps skola och Carl Johanskolan.

Rapporten visar att 26 grundskoleelever till och med november hade en frånvaro på över 25 procent av skoltiden. En elev går i årskurs 2, fyra på mellanstadiet och övriga på högstadiet.

I samtliga fall har det hållits åtgärdsmöten. Dessutom har orosanmälningar gjorts till socialtjänsten.

Förslaget till barn- och utbildningsnämnden är att besluta att arbeta för en bättre samverkan mellan skolan och socialtjänsten.

  • Lars Berthilsson