05 dec 2014 14:53

23 jan 2015 15:55

Åtgärdspaket för skola i balans

BUDGET.: Vikarieförmedling inom förskolan

En åtgärdsplan har nu arbetats fram för att barn- och utbildningsnämnden i Karlsborg ska komma tillrätta med sitt budgetunderskott.

I maj i år beslutade kommunstyrelsen att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att upprätta och verkställa åtgärdsplaner för att nå en budget i balans.

Utreda och granska

För att reda ut kostnadsläget och arbetsmiljöfrågan inom förskolans område hade nämnden tankar på att ta in en extern konsult i början av 2014. Men det arbetet sköts upp efter direktiv från kommunstyrelsen.

Skälet var att Sveriges kommuner och landsting, SKL, under året skulle utreda hela kommunens kostnadssituation samtidigt som Skolinspektionen skulle granska förskolans verksamheter.

Frågan om konsulthjälp inom förskolan kommer nu i stället att tas upp i början av 2015 då resultatet finns från både SKL och Skolinspektionen.

Förslaget till åtgärdsplan innehåller också planer på att införa en vikarieförmedling inom förskolan, en reglering av öppettider utöver ramtider, översyn av möjligheterna till effektivisering och att fusk och fel gällande avgiftshanteringen inom barnomsorgen utreds.

Beslut på tisdag

Kostnaderna för barn med behov av stöd har ökat. Med hjälp av statliga medel har därför en person tillsatts på 25 procent för att ta fram underlag gällande behov och vilka resurser som krävs för att möta dessa.

Förslaget till åtgärdspaket för skolan och förskolan i Karlsborg läggs på barn- och utbildningsnämndens bord på tisdag för beslut.

I maj i år beslutade kommunstyrelsen att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att upprätta och verkställa åtgärdsplaner för att nå en budget i balans.

Utreda och granska

För att reda ut kostnadsläget och arbetsmiljöfrågan inom förskolans område hade nämnden tankar på att ta in en extern konsult i början av 2014. Men det arbetet sköts upp efter direktiv från kommunstyrelsen.

Skälet var att Sveriges kommuner och landsting, SKL, under året skulle utreda hela kommunens kostnadssituation samtidigt som Skolinspektionen skulle granska förskolans verksamheter.

Frågan om konsulthjälp inom förskolan kommer nu i stället att tas upp i början av 2015 då resultatet finns från både SKL och Skolinspektionen.

Förslaget till åtgärdsplan innehåller också planer på att införa en vikarieförmedling inom förskolan, en reglering av öppettider utöver ramtider, översyn av möjligheterna till effektivisering och att fusk och fel gällande avgiftshanteringen inom barnomsorgen utreds.

Beslut på tisdag

Kostnaderna för barn med behov av stöd har ökat. Med hjälp av statliga medel har därför en person tillsatts på 25 procent för att ta fram underlag gällande behov och vilka resurser som krävs för att möta dessa.

Förslaget till åtgärdspaket för skolan och förskolan i Karlsborg läggs på barn- och utbildningsnämndens bord på tisdag för beslut.

  • Lars Berthilsson