05 dec 2014 15:53

23 jan 2015 15:55

VA och fiber försenas

FRITIDSHUS: Detaljplan vid Rosendala återremitterades

Fritidshusområdet Rosendala vid sjön Viken väntas få kommunalt vatten- och avlopp. Men byggnadsnämnden har återremitterat ärendet.
– Några småfel från arkitekten ska korrigeras, säger ordförande Anders Lundgren, C.

– Annars är alla eniga om att det här ska gå igenom.

I detaljplanen ska byggrätterna utökats från 100 kvadratmeter till 150 kvadratmeter, med tillhörande möjlighet att anlägga garage på 60 kvadratmeter. En gång- och cykelväg utmed stranden ska anläggas.

Synpunkter har främst klargörande om anslutningen till kommunalt vatten och gemensam avloppshantering. Enligt kommunen rör det sig om 70 000 - 100 000 kronor per fastighet.

Vem som ska stå för ledningarna fram till tomtgränsen är dock inte klart. Det är en fråga som sakägare och kommunen kommer att diskutera i ett senare skede.

Motiverat?

Några fastighetsägare har också ifrågasatt om det är motiverat med en anslutning. De som har sluten tank i dag anger att deras nuvarande kostnader är cirka 2 400 kronor per år.

– Det är samma kostnader för underhåll till va-nätet som för egen tank. Att ha kommunal anslutning är att föredra, säger Anders Lundgren.

När VA-anslutningen görs ska fiber dras. Karlsborgs energi ska nu samordna bredbandsutbyggnaden.

– Anledningen till att vi vill dra fiber är att det finns några fastboende i området. Med enbart fritidshus vore det inte aktuellt på samma sätt.

Informationsmöte

Efter att Rosendala samfällighetsförening efterlyst bättre information från kommunen hölls ett informationsmöte till fastighetsägare den 10 novemer.

Det har också funnits oro att man ska göra området till ett turistmål, men kommunen avfärdar sådana planer.

Året runt-boende

Trafikverket som varit remissinstans under samrådet skriver att den nya detaljplanen underlättar åretruntboende i området. Däremot så är möjligheterna för kommunikationer med andra färdmedel än bil små.

Hög hastighet

Boende menar att många bilister på genomfartsvägen håller hög hastighet. Kommunen svarar att hastighetssänkande åtgärder får tas upp med samfällighetsföreningen.

Detaljplanen väntas klubbas den 29 januari.

– Annars är alla eniga om att det här ska gå igenom.

I detaljplanen ska byggrätterna utökats från 100 kvadratmeter till 150 kvadratmeter, med tillhörande möjlighet att anlägga garage på 60 kvadratmeter. En gång- och cykelväg utmed stranden ska anläggas.

Synpunkter har främst klargörande om anslutningen till kommunalt vatten och gemensam avloppshantering. Enligt kommunen rör det sig om 70 000 - 100 000 kronor per fastighet.

Vem som ska stå för ledningarna fram till tomtgränsen är dock inte klart. Det är en fråga som sakägare och kommunen kommer att diskutera i ett senare skede.

Motiverat?

Några fastighetsägare har också ifrågasatt om det är motiverat med en anslutning. De som har sluten tank i dag anger att deras nuvarande kostnader är cirka 2 400 kronor per år.

– Det är samma kostnader för underhåll till va-nätet som för egen tank. Att ha kommunal anslutning är att föredra, säger Anders Lundgren.

När VA-anslutningen görs ska fiber dras. Karlsborgs energi ska nu samordna bredbandsutbyggnaden.

– Anledningen till att vi vill dra fiber är att det finns några fastboende i området. Med enbart fritidshus vore det inte aktuellt på samma sätt.

Informationsmöte

Efter att Rosendala samfällighetsförening efterlyst bättre information från kommunen hölls ett informationsmöte till fastighetsägare den 10 novemer.

Det har också funnits oro att man ska göra området till ett turistmål, men kommunen avfärdar sådana planer.

Året runt-boende

Trafikverket som varit remissinstans under samrådet skriver att den nya detaljplanen underlättar åretruntboende i området. Däremot så är möjligheterna för kommunikationer med andra färdmedel än bil små.

Hög hastighet

Boende menar att många bilister på genomfartsvägen håller hög hastighet. Kommunen svarar att hastighetssänkande åtgärder får tas upp med samfällighetsföreningen.

Detaljplanen väntas klubbas den 29 januari.

  • Rikard Jansson