16 dec 2014 12:55

23 jan 2015 15:17

Böter efter otillåten skjutövning

Strafföreläggande

En övningsledare inom Försvarsmakten får ett strafföreläggande om otillåten miljöverksamhet efter en nattlig skjutövning. Åklagare vill nu att mannen betalar 30 dagsböter på totalt 6 300 kronor.

Övningen skedde på Perstorps skjutbana där verksamheter enligt tillståndet inte får ske på nattetid. Försvarsmaktens tillstånd för Perstorps skjutbana är från 1994 och förenat med villkor. Skjutning får endast ske dagtid mellan 07.00 och 18.00, totalt 250 dagar om året. Högst 40 av dem får ske på lördagar och söndagar och 50 av vardagarna får skjutövningar pågå fram till 22.00.

Åklagaren anser att Försvarsmakten brutit mot villkoren i tillståndet.

Övningen skedde på Perstorps skjutbana där verksamheter enligt tillståndet inte får ske på nattetid. Försvarsmaktens tillstånd för Perstorps skjutbana är från 1994 och förenat med villkor. Skjutning får endast ske dagtid mellan 07.00 och 18.00, totalt 250 dagar om året. Högst 40 av dem får ske på lördagar och söndagar och 50 av vardagarna får skjutövningar pågå fram till 22.00.

Åklagaren anser att Försvarsmakten brutit mot villkoren i tillståndet.

  • Anneli Malm