16 dec 2014 12:57

23 jan 2015 15:17

Mös om buller

Detaljplan ute på samråd

Miljösamverkan östra Skaraborg har synpunkter angående buller inför bostadsbyggande.

Karlsborgsbostäder planerar att bygga bostäder på del av Rödesund 5:1, Västra vägen som i dag är parkmark. Tanken är att det ska bli flerbostadshus i två våningar som kan bli tänkbara bostäder för soldater.

Byggnadsnämnden arbetar med en ny detaljplan över området som nu är ute på samråd. Mös är positiva till nybyggnationen men anser att planhandlingarna behöver kompletteras med en mer detaljerad bullerutredning där eventuella bullerstörningar från försvarets verksamheter och riksväg 49 framgår. De menar också att byggnaderna bör utformas så att riktvärden för buller uppfylls.

Karlsborgsbostäder planerar att bygga bostäder på del av Rödesund 5:1, Västra vägen som i dag är parkmark. Tanken är att det ska bli flerbostadshus i två våningar som kan bli tänkbara bostäder för soldater.

Byggnadsnämnden arbetar med en ny detaljplan över området som nu är ute på samråd. Mös är positiva till nybyggnationen men anser att planhandlingarna behöver kompletteras med en mer detaljerad bullerutredning där eventuella bullerstörningar från försvarets verksamheter och riksväg 49 framgår. De menar också att byggnaderna bör utformas så att riktvärden för buller uppfylls.

  • Anneli Malm