16 dec 2014 20:02

23 jan 2015 15:55

Slutna omröstningar till ordförandeposterna

Peter Lindroth (S) valdes till nytt kommunalråd. Kjell Sjölund (C) är oppositionsråd som andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ett 30-tal åhörare fanns på plats i kommunhuset när fullmäktige valde ledamöter till nämnder och styrelser. Det blev mycket jobb för rösträknarna Jan Dahlquist (S) och Conny Winroth (SD) och många varv till valurnorna för ledamöterna då valet av samtliga ordförandeposter gick till sluten votering. Den nya konstellationen treklövern, C, FP och KD kom med egna förslag som inleddes med ordförande i kommunfullmäktige.

– Vi har ingen allians i Karlsborg längre utan nu är vi tre partier, en treklöver och vi har också ett förslag. En som mycket väl kan hantera det uppdraget och det är Björn Rubenson, sa Kjell Sjölund (C).

Stig Carlsson (S) valdes slutligen till kommunfullmäktiges ordförande med 16 röster mot 14 för Björn Rubenson (KD), en röst var blank.

Val av ordförande

Till ordförande i barn- och utbildningsnämnden valdes Staffan Myrsell (M), socialnämnden Leif Andersson (S) och byggnadsnämnden Jonas Davidsson (S). Stig Carlsson (S) föreslogs av valberedningen att även bli ordförande för kultur- och fritidsnämnden. Treklöverns förslag var Inger Larsson (FP).

– Jag tycker inte man ska sitta på dubbla ordförandeposter. Jag tycker att Inger Larsson har skött sig exemplariskt och gjort ett jättebra jobb, sa Berith Bohrén (V).

Stig Carlsson valdes med 16 röster, Inger Larsson fick 15.

Berith Bohrén tyckte att det borde finnas en kvinnlig kandidat som ordförande i fullmäktige och fick medhåll av Inger Larsson.

– Vi är ett antal kvinnor i kommunfullmäktige och ändå har vi inte fler kvinnor i högre positioner i styrelser och nämnder, sa Inger.

– Instämmer, det är förfärligt, 2014, sa Agnetha Artman (M).

Ett 30-tal åhörare fanns på plats i kommunhuset när fullmäktige valde ledamöter till nämnder och styrelser. Det blev mycket jobb för rösträknarna Jan Dahlquist (S) och Conny Winroth (SD) och många varv till valurnorna för ledamöterna då valet av samtliga ordförandeposter gick till sluten votering. Den nya konstellationen treklövern, C, FP och KD kom med egna förslag som inleddes med ordförande i kommunfullmäktige.

– Vi har ingen allians i Karlsborg längre utan nu är vi tre partier, en treklöver och vi har också ett förslag. En som mycket väl kan hantera det uppdraget och det är Björn Rubenson, sa Kjell Sjölund (C).

Stig Carlsson (S) valdes slutligen till kommunfullmäktiges ordförande med 16 röster mot 14 för Björn Rubenson (KD), en röst var blank.

Val av ordförande

Till ordförande i barn- och utbildningsnämnden valdes Staffan Myrsell (M), socialnämnden Leif Andersson (S) och byggnadsnämnden Jonas Davidsson (S). Stig Carlsson (S) föreslogs av valberedningen att även bli ordförande för kultur- och fritidsnämnden. Treklöverns förslag var Inger Larsson (FP).

– Jag tycker inte man ska sitta på dubbla ordförandeposter. Jag tycker att Inger Larsson har skött sig exemplariskt och gjort ett jättebra jobb, sa Berith Bohrén (V).

Stig Carlsson valdes med 16 röster, Inger Larsson fick 15.

Berith Bohrén tyckte att det borde finnas en kvinnlig kandidat som ordförande i fullmäktige och fick medhåll av Inger Larsson.

– Vi är ett antal kvinnor i kommunfullmäktige och ändå har vi inte fler kvinnor i högre positioner i styrelser och nämnder, sa Inger.

– Instämmer, det är förfärligt, 2014, sa Agnetha Artman (M).

  • Anneli Malm