19 dec 2014 14:02

23 jan 2015 15:17

Karlsborg har bästa resultatet i Skaraborg

Skolrapporten Betyg A eller F

Karlsborg har bäst skolresultat i Skaraborg enligt Handelskammarens skolranking och hamnar på plats 22 i Sverige.

Västsvenska Handelskammaren har undersökt hur skolresultaten i de västsvenska kommunerna står sig i en nationell jämförelse utifrån ett näringslivsperspektiv. De har tittat på dagens skolresultat och utvecklingen under fem år.

Rankingen bygger på sju variabler och det handlar om andelen elever i årskurs nio som nått målen i alla ämnen, det genomsnittliga meritvärdet och hur många som fått godkänt i matematik. Det handlar även om behörighet till gymnasiet, hur många som fullföljt gymnasiet inom fyra år, grundläggande behörighet till högskola och hur många som inom tre år börjar utbilda sig på högskola efter avslutad gymnasieutbildning.

Karlsborg kvar

Enligt Handelskammarens rapport har resultaten i Västsverige inte stärkts nämnvärt de senaste fem åren och Skaraborgskommunerna har tappat i genomsnitt 24 placeringar. Karlsborg håller sig dock kvar på samma placering nationellt och är bäst i Skaraborg.

– Det är väldigt bra. Vi ligger inte i den absoluta toppen men strax under. Det bygger på stabilitet och är en soliditet när resultaten står sig över tid. Det känns bra för Karlsborgs skolor, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Sture Carlsson (FP).

Kunskap och konkurrens

Västsvenska Handelskammaren verkar för att skapa förutsättningar för tillväxt för deras medlemsföretag och de anser att kunskap är en viktig konkurrensfördel. Variablerna i rakningen bedöms som relevanta för näringslivet.

Västsvenska Handelskammaren har undersökt hur skolresultaten i de västsvenska kommunerna står sig i en nationell jämförelse utifrån ett näringslivsperspektiv. De har tittat på dagens skolresultat och utvecklingen under fem år.

Rankingen bygger på sju variabler och det handlar om andelen elever i årskurs nio som nått målen i alla ämnen, det genomsnittliga meritvärdet och hur många som fått godkänt i matematik. Det handlar även om behörighet till gymnasiet, hur många som fullföljt gymnasiet inom fyra år, grundläggande behörighet till högskola och hur många som inom tre år börjar utbilda sig på högskola efter avslutad gymnasieutbildning.

Karlsborg kvar

Enligt Handelskammarens rapport har resultaten i Västsverige inte stärkts nämnvärt de senaste fem åren och Skaraborgskommunerna har tappat i genomsnitt 24 placeringar. Karlsborg håller sig dock kvar på samma placering nationellt och är bäst i Skaraborg.

– Det är väldigt bra. Vi ligger inte i den absoluta toppen men strax under. Det bygger på stabilitet och är en soliditet när resultaten står sig över tid. Det känns bra för Karlsborgs skolor, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Sture Carlsson (FP).

Kunskap och konkurrens

Västsvenska Handelskammaren verkar för att skapa förutsättningar för tillväxt för deras medlemsföretag och de anser att kunskap är en viktig konkurrensfördel. Variablerna i rakningen bedöms som relevanta för näringslivet.

  • Anneli Malm