19 dec 2014 14:01

23 jan 2015 15:55

Styrningen ska bättras

Skolinspektionen klar med rapport

INSPEKTION. Goda kunskapsresultat hos eleverna men styrningen behöver förbättras. Det konstaterar Skolinspektionen efter sin senaste granskning i Karlsborg.

I våras var Skolinspektionen i Karlsborg och granskade skolorna och den här gången tittade de även på förskolor, fritidhemmen, svenska för Invandrare och komvux. Utgångspunkten i granskningen är alla barns och elevers rätt till god omsorg och en god utbildning i trygg miljö.

Skolinspektionen konstaterar att Karlsborgseleverna har goda kunskaper. Under 2014 har i stort sett alla elever i årskurs sex godkänt i samtliga ämnen och i årskurs nio ligger den siffran på 90 procent.

– De konstaterar att vi, över tid, har bra resultat men det finns brister som vi behöver förbättra och det handlar framför allt om tre områden, säger barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt.

Bättre styrning

Ett område är att det saknas ett systematiskt kvalitetsarbete på kommunnivå som består av att planera, följa upp och utveckla verksamheten. Det innebär att det saknas en grundläggande del då kommunen ska fördela, resurser, prioritera utvecklingsområden och göra relevanta satsningar på kompetensutveckling för personalen.

– Politiker och förvaltningen i Karlsborgs kommun måste skaffa sig mer insikt i de utbildningsverksamheter man ansvarar för. Ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att kunna fatta välgrundade beslut så att alla barn och elever får lika goda förutsättningar att nå utbildningens mål, säger Ewa Hallberg från Skolinspektionen som ansvarat för tillsynen i ett pressmeddelande.

På nämndnivå

– Det är ett uppdrag till nämnden för att de ska kunna fatta rätt beslut, prioritera rätt och fördela resurser utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete och de pusselbitarna har vi inte, säger Kaufeldt.

Ny verksamhet

Kommunen har under året börjat ge undervisning till barn och unga som har annat modersmål än svenska vilket kräver nya kunskaper och kompetensutveckling för personalen. Kommunen behöver stärka det arbetet och se till att alla elever i grundskolan får den garanterade undervisningstiden. De ska också upprätta en plan för introduktionsprogram som anordnas i gymnasieskolan.

Mer samarbete

Skolinspektionen anser även att fritidshemmen behöver samarbeta mer med grundskolan för att bättre kunna stödja varje elevs utveckling och lärande. Inom vuxenutbildningen måste kommunen se till att alla elever får de individuella studieplaner som de ska ha.

– Vi ska tillsammans, tjänstemän och politiker i nämnden, ta tag i det direkt efter nyår. Jag ser Skolinspektionen som ett stöd och hjälp utifrån för att utveckla våra verksamheter och göra saker bättre, vi tar till oss av kritiken, säger Kaufeldt och tillägger:

– Skolan ligger bra till i alla rankingar och i SKL:s Öppna jämförelse har vi sedan 2009 legat som de 25 bättre kommunerna i landet. Vi har många godkända elever men det vi kan jobba mer med är att ge de elever, som lätt får godkänt, stöd och stimulans att nå bättre resultat och höja våra elevers betygsnivå. I de nationella proven i årskurs nio var alla elever godkända och det är inte dåligt. Vi har bra pedagoger som gör ett gott arbete.

Senast den 20 mars ska kommunen redovisa förbättringsåtgärderna till Skolinspektionen.

I våras var Skolinspektionen i Karlsborg och granskade skolorna och den här gången tittade de även på förskolor, fritidhemmen, svenska för Invandrare och komvux. Utgångspunkten i granskningen är alla barns och elevers rätt till god omsorg och en god utbildning i trygg miljö.

Skolinspektionen konstaterar att Karlsborgseleverna har goda kunskaper. Under 2014 har i stort sett alla elever i årskurs sex godkänt i samtliga ämnen och i årskurs nio ligger den siffran på 90 procent.

– De konstaterar att vi, över tid, har bra resultat men det finns brister som vi behöver förbättra och det handlar framför allt om tre områden, säger barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt.

Bättre styrning

Ett område är att det saknas ett systematiskt kvalitetsarbete på kommunnivå som består av att planera, följa upp och utveckla verksamheten. Det innebär att det saknas en grundläggande del då kommunen ska fördela, resurser, prioritera utvecklingsområden och göra relevanta satsningar på kompetensutveckling för personalen.

– Politiker och förvaltningen i Karlsborgs kommun måste skaffa sig mer insikt i de utbildningsverksamheter man ansvarar för. Ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att kunna fatta välgrundade beslut så att alla barn och elever får lika goda förutsättningar att nå utbildningens mål, säger Ewa Hallberg från Skolinspektionen som ansvarat för tillsynen i ett pressmeddelande.

På nämndnivå

– Det är ett uppdrag till nämnden för att de ska kunna fatta rätt beslut, prioritera rätt och fördela resurser utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete och de pusselbitarna har vi inte, säger Kaufeldt.

Ny verksamhet

Kommunen har under året börjat ge undervisning till barn och unga som har annat modersmål än svenska vilket kräver nya kunskaper och kompetensutveckling för personalen. Kommunen behöver stärka det arbetet och se till att alla elever i grundskolan får den garanterade undervisningstiden. De ska också upprätta en plan för introduktionsprogram som anordnas i gymnasieskolan.

Mer samarbete

Skolinspektionen anser även att fritidshemmen behöver samarbeta mer med grundskolan för att bättre kunna stödja varje elevs utveckling och lärande. Inom vuxenutbildningen måste kommunen se till att alla elever får de individuella studieplaner som de ska ha.

– Vi ska tillsammans, tjänstemän och politiker i nämnden, ta tag i det direkt efter nyår. Jag ser Skolinspektionen som ett stöd och hjälp utifrån för att utveckla våra verksamheter och göra saker bättre, vi tar till oss av kritiken, säger Kaufeldt och tillägger:

– Skolan ligger bra till i alla rankingar och i SKL:s Öppna jämförelse har vi sedan 2009 legat som de 25 bättre kommunerna i landet. Vi har många godkända elever men det vi kan jobba mer med är att ge de elever, som lätt får godkänt, stöd och stimulans att nå bättre resultat och höja våra elevers betygsnivå. I de nationella proven i årskurs nio var alla elever godkända och det är inte dåligt. Vi har bra pedagoger som gör ett gott arbete.

Senast den 20 mars ska kommunen redovisa förbättringsåtgärderna till Skolinspektionen.

  • Anneli Malm