22 dec 2014 13:31

23 jan 2015 15:17

Fick fel insulindos

IVO avslutar ärendet

En anmälan enlig Lex Maria som rör felmedicinering har gjorts inom hemsjukvården i Karlsborg.

En patient med diabetes fick fel insulin vid ett tillfälle då en undersköterska förväxlade insulinsprutorna och gav patienten snabbverkande insulin i stället för långtidsverkande. Sprutorna förvarades tillsammans på köksbordet.

Undersköterskan upptäckte misstaget och patienten fördes till sjukhus men kunde lämna sjukhuset nästa dag.

Ett tillsynsärende

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, öppnade ett tillsynsärende efter anmälan. Deras bedömning är att det förekommit brister i kontroll vid iordningställande och administrering av insulinet till patienten.

Vidtagit åtgärder

Vårdgivaren har gjort förbättringsåtgärder som att de olika insulinsorterna ska förvaras åtskilda och de ska framöver göra riskbedömningar hos patienter med flera sorters insulin. Personalen får utbildning om aktuell lagstiftning, delegation, läkemedelshantering och avvikelsehantering.

IVO bedömer att åtgärderna är tillräckliga och avslutar ärendet utan ytterligare granskning.

En patient med diabetes fick fel insulin vid ett tillfälle då en undersköterska förväxlade insulinsprutorna och gav patienten snabbverkande insulin i stället för långtidsverkande. Sprutorna förvarades tillsammans på köksbordet.

Undersköterskan upptäckte misstaget och patienten fördes till sjukhus men kunde lämna sjukhuset nästa dag.

Ett tillsynsärende

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, öppnade ett tillsynsärende efter anmälan. Deras bedömning är att det förekommit brister i kontroll vid iordningställande och administrering av insulinet till patienten.

Vidtagit åtgärder

Vårdgivaren har gjort förbättringsåtgärder som att de olika insulinsorterna ska förvaras åtskilda och de ska framöver göra riskbedömningar hos patienter med flera sorters insulin. Personalen får utbildning om aktuell lagstiftning, delegation, läkemedelshantering och avvikelsehantering.

IVO bedömer att åtgärderna är tillräckliga och avslutar ärendet utan ytterligare granskning.