22 dec 2014 13:27

23 jan 2015 15:56

Informerade sig om den kommande insatsen i Mali

Riksdagsledamöter i Karlsborg

De blivande svenska soldaterna som efter årsskiftet skickas på uppdrag i Mali fick nyligen riksdagsbesök när Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström, Centerpartiets talespersoner i utrikes respektive försvarsfrågor besökte K 3.

– Det är ett väldigt viktigt uppdrag. Det handlar om att skydda civilbefolkning och bidra till stabilitet i ett mycket oroligt område. Med vårt besök vill vi bland annat visa på det tydliga stöd som den här FN-insatsen har i riksdagen, säger Kerstin Lundgren och tillägger att det handlar om ett historiskt uppdrag.

– Det var närmare tio år sedan Sverige skickade trupp på FN-uppdrag senast. Nu kommer det ske tillsammans med en rad länder som vi tidigare inte samarbetat med. Däribland en rad afrikanska och asiatiska förband.

Nya erfarenheter

Att uppdraget i Mali, som till största delen kommer att gå ut på att leverera underrättelser och information till övriga FN-förband i landet, leder till nya erfarenheter är positivt menar Daniel Bäckström.

– Det stärker i grunden Försvarsmaktens kompetens och förmåga att bidra internationellt. Som nyvald i riksdagens försvarsutskott är det väldigt lärorikt och viktigt att få komma ut i verksamheten, träffa soldater och officerare och se deras arbete på nära håll, säger han.

Värdefullt besök

Även Karlsborgs kommunalråd Kjell Sjölund (C) deltog under informationen.

– Det är väldigt värdefullt att riksdagsledamöterna kommer till Karlsborg och orienterar sig om de verksamheter som bedrivs här, säger han.

– Det är ett väldigt viktigt uppdrag. Det handlar om att skydda civilbefolkning och bidra till stabilitet i ett mycket oroligt område. Med vårt besök vill vi bland annat visa på det tydliga stöd som den här FN-insatsen har i riksdagen, säger Kerstin Lundgren och tillägger att det handlar om ett historiskt uppdrag.

– Det var närmare tio år sedan Sverige skickade trupp på FN-uppdrag senast. Nu kommer det ske tillsammans med en rad länder som vi tidigare inte samarbetat med. Däribland en rad afrikanska och asiatiska förband.

Nya erfarenheter

Att uppdraget i Mali, som till största delen kommer att gå ut på att leverera underrättelser och information till övriga FN-förband i landet, leder till nya erfarenheter är positivt menar Daniel Bäckström.

– Det stärker i grunden Försvarsmaktens kompetens och förmåga att bidra internationellt. Som nyvald i riksdagens försvarsutskott är det väldigt lärorikt och viktigt att få komma ut i verksamheten, träffa soldater och officerare och se deras arbete på nära håll, säger han.

Värdefullt besök

Även Karlsborgs kommunalråd Kjell Sjölund (C) deltog under informationen.

– Det är väldigt värdefullt att riksdagsledamöterna kommer till Karlsborg och orienterar sig om de verksamheter som bedrivs här, säger han.