27 dec 2014 12:00

23 jan 2015 15:56

Fritidsgården Kabyssen är nu riven

RIVNING.

Den gamla och mycket nedslitna baracken som inrymde fritidsgården Kabyssen har nu jämnats med marken. Ett arbete som genomfördes under elevernas jullov.

Kabyssens dåliga skick, framför allt exteriört, har länge varit ett diskussionsämne och kommunen fattade beslutet att baracken skulle rivas och verksamheten flytta in i Carl Johanskolan i stället.

Under året har förberedelser skett för flytten till skolans lokaler och verksamheten drar i gång i samband med skolstarten i januari. En officiell invigning av de nya lokalerna ska ske den 14 januari.

Under våren ska marken återställas och asfalteras.

Kabyssens dåliga skick, framför allt exteriört, har länge varit ett diskussionsämne och kommunen fattade beslutet att baracken skulle rivas och verksamheten flytta in i Carl Johanskolan i stället.

Under året har förberedelser skett för flytten till skolans lokaler och verksamheten drar i gång i samband med skolstarten i januari. En officiell invigning av de nya lokalerna ska ske den 14 januari.

Under våren ska marken återställas och asfalteras.

  • Anneli Malm