29 dec 2014 08:00

23 jan 2015 15:17

Få berörs på K 3

FÖRSVARSMAKTEN: Repetitionsutbildning

Få av de anställda på K 3 berörs av den nya möjligheten att kallas till repövningar.

Regeringen har beslutat att Försvarsmakten får kalla till repetitionsutbildningar, i dagligt tal kallade repövningar. Det innebär att den vilande pliktlagstiftningen aktiveras avseende repetitionsutbildning för krigsplacerad personal.

– Försvarsmakten är positiv till möjligheten att kalla in till repetitionsövningar. För vår egen del är personalen i krigsförbanden heltids- eller visstidsanställda och det är få som omfattas av repetitionsövningar som det ser ut nu, säger K 3:s regementschef Dag Lidén.

– Om vi använder oss av möjligheten kommer det att ske i begränsad omfattning och kommer sannolikt inte att ske under 2015 eller 2016.

Regeringen har beslutat att Försvarsmakten får kalla till repetitionsutbildningar, i dagligt tal kallade repövningar. Det innebär att den vilande pliktlagstiftningen aktiveras avseende repetitionsutbildning för krigsplacerad personal.

– Försvarsmakten är positiv till möjligheten att kalla in till repetitionsövningar. För vår egen del är personalen i krigsförbanden heltids- eller visstidsanställda och det är få som omfattas av repetitionsövningar som det ser ut nu, säger K 3:s regementschef Dag Lidén.

– Om vi använder oss av möjligheten kommer det att ske i begränsad omfattning och kommer sannolikt inte att ske under 2015 eller 2016.