29 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Hunddagis behöver rastgård

KOMMUNFULLMÄKTIGE: Nytt medborgarförslag

Det nya hunddagiset 4-ben har behov av en hundrastgård. De har nu lämnat in ett medborgarförslag om en rastgård för alla kommunens hundägare.

Hunddagiset bedrivs som ett socialt företag vars syfte är att ge jobb till de som står längst från arbetsmarknaden.

De har nu startat en utbildning i etologi, läran om hundars beteende som ingår i deras hunddagisutbildning. Där ser de hundarnas behov av att kunna umgås och integreras med likasinnade för att kunna utveckla sitt språk och sin kompetens att bli en bra hund på ett kontrollerat sätt.

Därför ser de ett behov av att kunna erbjuda en hundrastgård för kommunens hundar där det finns utrymme av att träna på de färdigheterna.

Hunddagiset vill gärna se rastgården i deras närområde för att de ska ha möjlighet att nyttja det för deras hundar på dagiset och att de i så fall även skulle kunna ansvara för skötseln.

Två tänkbara platser

De har på förslag att rastgården anläggs på omkringliggande ytor kring Svartfjällsvägen. Ett annat alternativ som de framför är att vid de gamla kruthusförråden som redan i dag har en viss inhägnad.

Förslaget lämnades till kommunfullmäktige som beslutade att lämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Hunddagiset bedrivs som ett socialt företag vars syfte är att ge jobb till de som står längst från arbetsmarknaden.

De har nu startat en utbildning i etologi, läran om hundars beteende som ingår i deras hunddagisutbildning. Där ser de hundarnas behov av att kunna umgås och integreras med likasinnade för att kunna utveckla sitt språk och sin kompetens att bli en bra hund på ett kontrollerat sätt.

Därför ser de ett behov av att kunna erbjuda en hundrastgård för kommunens hundar där det finns utrymme av att träna på de färdigheterna.

Hunddagiset vill gärna se rastgården i deras närområde för att de ska ha möjlighet att nyttja det för deras hundar på dagiset och att de i så fall även skulle kunna ansvara för skötseln.

Två tänkbara platser

De har på förslag att rastgården anläggs på omkringliggande ytor kring Svartfjällsvägen. Ett annat alternativ som de framför är att vid de gamla kruthusförråden som redan i dag har en viss inhägnad.

Förslaget lämnades till kommunfullmäktige som beslutade att lämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

  • Anneli Malm