02 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:56

Hjälpsändning kom fram

ÅTERBÄRINGEN: Stöttar och hjälper

Björn Wågstrand och Staffan Claar har varit på några dagars besök till oroslandet Ukraina. Resans anledning var att sammanträffa med vänförsamlingar till Pingstkyrkan / Återbäringen och övriga vänner med kontakter i Karlsborg.

Secondhand verksamheten Återbäringen i Södra skogen har som bekant funnits med och stöttat ett antal medmänniskor i Ukraina med både praktisk och ekonomisk hjälp under ett antal år.

Efter de oroligheter som startade för cirka ett år sedan och som beskrivits utförligt i allmänna medier, har inte några långtradare med kläder och övriga förnödenheter kunna sändas till Ukraina. Dessa hjälpleveranser har fått omdirigeras till bland annat Litauen, där det också varit stora behov av humanitär hjälp. Nu hade dock lagren i Ukraina sinat och bland annat därför tog Björn och Staffan flyget till Kiev, för att genom sina kontakter om möjligt återuppta dessa leveranser.

En spännande resa

Det var inte utan en viss spänning man landade i Kiev där man möttes av vänner. Ukraina är ett stort land cirka fyra gånger så stort som Sverige befolkningsmässigt sett.

– Även om oron bland befolkningen är stor över vad som skall hända i framtiden, kunde vi röra oss ganska fritt i de delar av landet som var våra besöksmål, berättade Björn, som besökt landet ett antal gånger tidigare.

Den ekonomiska situationen var dock annorlunda nu mot tidigare, penningvärdet hade minskat med 50 procent och energipriset hade stigit i höjden.

Detta har gjort att de som redan tidigare hade svårt att klara det dagliga livet, nu hade svält och umbärande som dagliga gäster.

Tacksamma för hjälp

Tacksamheten över stöttning och gåvor var dock mycket stor och Björn och Staffan fick med sig många kramar att dela ut till alla i Karlsborg, som delat med sig av gåvor och bidragit genom köp i second handbutiken.

Turen till Ukraina resulterade också i att myndigheterna släppte fram en långtradare som innehöll bland annat filtar och varma jackor som många i Karlsborg delat med sig till vännerna i det orosdrabbade Ukraina.

– Ta emot all tacksamhet och kramar från Ukraina, alla ni som stöttar Återbäringens arbete. Utan Er har vi inte något att förmedla till våra vänner och medmänniskor, sade Björn och Staffan, som nu är lyckligt och väl hemma i Karlsborg.

Secondhand verksamheten Återbäringen i Södra skogen har som bekant funnits med och stöttat ett antal medmänniskor i Ukraina med både praktisk och ekonomisk hjälp under ett antal år.

Efter de oroligheter som startade för cirka ett år sedan och som beskrivits utförligt i allmänna medier, har inte några långtradare med kläder och övriga förnödenheter kunna sändas till Ukraina. Dessa hjälpleveranser har fått omdirigeras till bland annat Litauen, där det också varit stora behov av humanitär hjälp. Nu hade dock lagren i Ukraina sinat och bland annat därför tog Björn och Staffan flyget till Kiev, för att genom sina kontakter om möjligt återuppta dessa leveranser.

En spännande resa

Det var inte utan en viss spänning man landade i Kiev där man möttes av vänner. Ukraina är ett stort land cirka fyra gånger så stort som Sverige befolkningsmässigt sett.

– Även om oron bland befolkningen är stor över vad som skall hända i framtiden, kunde vi röra oss ganska fritt i de delar av landet som var våra besöksmål, berättade Björn, som besökt landet ett antal gånger tidigare.

Den ekonomiska situationen var dock annorlunda nu mot tidigare, penningvärdet hade minskat med 50 procent och energipriset hade stigit i höjden.

Detta har gjort att de som redan tidigare hade svårt att klara det dagliga livet, nu hade svält och umbärande som dagliga gäster.

Tacksamma för hjälp

Tacksamheten över stöttning och gåvor var dock mycket stor och Björn och Staffan fick med sig många kramar att dela ut till alla i Karlsborg, som delat med sig av gåvor och bidragit genom köp i second handbutiken.

Turen till Ukraina resulterade också i att myndigheterna släppte fram en långtradare som innehöll bland annat filtar och varma jackor som många i Karlsborg delat med sig till vännerna i det orosdrabbade Ukraina.

– Ta emot all tacksamhet och kramar från Ukraina, alla ni som stöttar Återbäringens arbete. Utan Er har vi inte något att förmedla till våra vänner och medmänniskor, sade Björn och Staffan, som nu är lyckligt och väl hemma i Karlsborg.

  • Lennart Strömberg